FrågaFASTIGHETSRÄTTBostadsrätt26/05/2021

Rättelse vid olovlig andrahandsuthyrning av bostadsrätt

Hej

Jag hyr ut min bostadsrätt lägenheten utan tillstånd, men nu bli jag påkommen och får brev om rättelse. Hur ska lösa den?

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga!

Jag har förstått det så att du äger en bostadsrätt som du hyr ut den i andra hand utan styrelsens samtycke. I ditt fall blir Bostadsrättslagen (BRL) tillämplig istället för 12 kap. i Jordabalken (som har regler bestämmelser kring hyra).

Du får hyra ut i andra hand om bostadsrättsföreningen godkänner det. I ditt fall så har föreningen antagligen inte fått reda på att du hyr ut den. Enligt 7 kap. 10 § BRL får en bostadsrättshavare, hyra ut sin lägenhet i andra hand till någon annan för endast om styrelsen (bostadsrättsföreningen) ger sitt samtycke. Alltså borde du ha söket efter ett godkännande från styrelsen för att undvika att få en rättelse.

Av 7 kap. 20 § BRL, framgår det att om man hyrt ut olovlig enligt 7 kap. 18 § 2 punkten, får uppsägning ske om bostadsrättshavaren låter bli att efter tillsägelse vidta rättelse utan dröjsmål. I andra stycket i 20 § framgår det dock att du inte kan bli uppsagd från lägenheten, om du ansöker om upplåtelsen så fort som möjligt och får den ansökan beviljad.

I ditt fall, så har du fått en rättelse som innebär att du får en möjlighet att "rätta felet". Föreningen måste dock ha skickat denna rättelse inom 2 månader från att de fick reda på uthyrningen. Av din fråga framgår det inte när du fått den. Om de inte har skickat rättelsen 2 månader från att de fick reda på att du hyrde ut den, får de heller inte vräka dig på just den grunden. Jag antar att du fått den nyligen och då bör du försöka lösa så fort som möjligt. Du kan antingen göra det genom att be din hyresgäst flytta ut snarast. Om du vill ha kvar hyresgästen kan du försöka prata med styrelsen och få ett godkännande om att få hyra ut den i andra hand ändå. Vägrar styrelsen att ge dig tillstånd till detta, får du hyra ut den om hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen (7 kap. 11 §). Hur du går tillväga hos hyresnämnden om styrelsen nekar tillstånd, hittar du här.

Hoppas du fick svar på din fråga. Du är välkommen att ställa ytterligare frågor om något är oklart!

Anneli AlchahinRådgivare