Rättegångskostnader vid förenklade tvistemål

Jag har fått en p-bot fast jag hade betalt och lappen låg på instrumentpanelen. Jag har betalat boten och överklagat. Jag har nu fått svar att min överklagan inte gick igenom. Parkeringsboten var utfärdat av Avarn security och redogörelsen lyder - Har tagit del av klagandes skrivelse, enligt mina minnesanteckningar: Det fanns ingen giltig biljett i fordonet vid det aktuella tillfället.

Saken är den att jag hade betalat dessutom med kort så de finns registrerat på min bank. Biljetten låg synligt i fram rutan. Parkeringsvakten har inte fotograferat utan har bara minnesanteckningar. Jag har foto på min instrumentpanel med biljetten synlig. Jag vill gå vidare till tingsrätten med detta eftersom jag anser att jag har rätt. Är det någon ide....??? Och om jag förlorar kommer jag att få betala rättegångs kostnaderna. Och hur mycket kan det tänkas att bli.

Tacksam för svar

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag beklagar det inträffade. Det är olyckligt när det blir på detta vis! Det är svårt för mig att yttra mig vad gäller om det är någon idé att gå vidare eller inte, i och med att det är svårt för mig att veta hur domstolen kan komma att döma. Det är från person till person vad man tycker är värt eller inte, vissa personer vill ta det vidare endast av principskäl oavsett vad tvistebeloppet handlar om och vad eventuella rättegångskostnader kan komma att hamna på. En positiv sak för dig är dock att det i ditt fall rör sig om ett s.k. förenklat tvistemål då det rör sig om ett så lågt belopp. Detta innebär att vardera part i stort sett står för sina egna rättegångskostnader. Det enda den förlorade parten har att ersätta motparten för är:

Rättslig rådgivning i högst en timme.Ansökningsavgift eller tilläggsavgift. Resekostnader för part eller dess ombud - denna summa kan variera.Vittnesbevisning - detta är också en summa som kan variera, men vittnesmålets kostnader måste hur som helst stå i proportion till förhandlingen och den tvistiga saken.Översättning av handling - detta kan innefatta tolk eller liknande.Om du således förlorar rättegången behöver du inte ersätta motparten för mer än vad som nämnts ovan. Hade det rört sig om ett "vanligt" tvistemål, dvs. att det tvistiga beloppet är mer än ett halvt prisbasbelopp, hade den förlorade parten exempelvis behövt ersätta motparten för all dennes rättsliga rådgivning - vilket kan uppgå till många timmar. I förenklade tvistemål är denna ersättningspost begränsad till en timme. Som sagt är det svårt för mig att yttra mig vad gäller om det är någon idé att gå vidare eller inte. Har du, i din överklagan, talat om att du har bevisning i form utav bilder och kontoutdrag som visar att du har betalat för en biljett? Om du inte ännu har gjort det kan det vara bra att vända dig till de igen och visa det så att de får veta att du faktiskt har grund för din överklagan, innan du tar det till tingsrätten. I och med att du har betalat in beloppet till de redan så kanske de känner att de har "vunnit" och därför inte lägger någon vikt vid att utreda vad som faktiskt är rätt och fel. Till nästa gång kan det vara bra att veta att du inte behöver betala in boten om du ska överklaga. Skickar du in ett överklagande så "pausas" tiden och du behöver inte betala in beloppet direkt. Vänd dig till parkeringsbolaget och tala om att du kommer ta detta vidare till tingsrätten - då kanske de släpper på sitt krav. Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga! Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Vänliga hälsningar,
Ni de KeiserRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”