Rättegångskostnader i mål om vårdnad

2016-10-25 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej! Jag sitter i vårdnadstvist med mitt ex ang våra 2 tjejer på 10 år, och 5år. Jag har stämt honom på, att jag vill ha ensam vårdnad, stadig varande boende hos mig. Ingen kontakt med 10-åringen efter hennes egna önskemål, då hon sagt upp sin kontakt med sin pappa för över ett år sedan. 5-åringen's och exets umgänge ska diskuteras fram då hon vill att ett umgänge. Familjerätten har lagt som förslag till beslut, efter utredning och lämnade följande förslag. Jag ska få ensam vårdnad och barnen ska ha sitt stadigvarande boende hos mig. Man respekterar 10-åringens önskan. Och umgänge mellan exet och 5-åringen till varann helg, alt en helg i månaden och 1-2vardagar 1-2 veckor med övernattning. Till min fråga nu, Om tingsrätten kommer döma efter familjerättens beslut, har jag då "vunnit" för att be honom att betala rättegångskostnaderna? Är det något min advokat borde yrka om? Enligt henne så ska jag betala detta och eftersom jag är studerande just nu får jag hjälp med kostnaderna som min advokat har ordnat, som sluta med att jag betalar 30% av det totala summa.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då din fråga rör vårdnadstvist finns bestämmelser om detta i föräldrarbalken (FB), som du hittar här.

När ett mål rör vårdnad, umgänge eller boende gäller som huvudregel att varje part ska betala sina rättegångskostnader, FB 6:22. En part kan dock bli skyldig att ersätta motpartens rättegångskostnader om rättegången är en onödig rättegång det vill säga när det inte funnits anledning till rättegången eller den vinnande parten har gjort sig skyldig till något fel eller försumligt i processen, RB 18:3. En part kan också bli skyldig att ersätta motpartens kostnader om man har fördröjt målet till exempel genom att inte komma till rätten eller förfara vårdslöst eller om man på något annat sätt genom försumlighet har skapat merkostnader för motparten. Ytterligare en grund för att en part ska betala den andra partens rättegångskostnader är om det finns särskilda skäl, vilket till exempel är fallet om en förälder som inte har vårdnaden upprepade gånger väcker talan om vårdnad.

Huvudregeln är alltså att varje part står för sina kostnader i mål som rör vårdnad. Undantag finns dock som nämnt ovan men av vad som framgår i din fråga bör huvudregeln om att var och en står för sina kostnader gälla i ert fall.

MVH
Lisa Andersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (761)
2020-10-24 Rätt till umgänge med sitt barn
2020-10-24 Går inte med på att barnen flyttar
2020-10-24 Kan min bror ta hand om mitt barn om jag skulle gå bort?
2020-10-06 Trakasserier på sms och vårdnad om barn

Alla besvarade frågor (85407)