Rättegångshinder

2016-10-31 i Domstol
FRÅGA
Vilken lag paragraf kan jag hänvisa till då svaranden yrkat på rättegångs hinder genom att min första ansökan avvisades pga glömd inbetalning av avgift ny är inlämnad till tingsrätt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Att en stämningsansökan avvisas för att avgiften inte har betalats är ett rättegångshinder och därför ska ansökan avvisas, 42 kap 4§ Rättegångsbalken. Detta ska beaktas av rätten självmant, dvs. ex officio.

Som jag förstår det har du efter att din stämningsansökan avvisats skickat in en ny och betalat avgiften. Då föreligger inte något rättegångshinder i den nya stämnigsansökan och eftersom den första avvisades är målet inte avgjort i sak (föreligger alltså inte res judicata, alltså att det redan är dömt i sak och således redan har fått rättskraft). Någon specifik paragraf behöver du egentligen inte hänvisa till utan domstolen ska självmant avvisa invändningen eftersom det inte föreligger något rättegångshinder.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars tveka inte att höra av dig igen!

Sara Aspelin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (440)
2020-10-18 Videolänk - i strid med "Rättvis rättegång"?
2020-10-16 Kan målet prövas igen om käranden återkallat sin talan?
2020-09-29 Juridisk rådgivning
2020-09-28 Vad betyder det att ett mål avskrivs?

Alla besvarade frågor (85144)