Rättegång utan tilltalades närvaro

2017-08-27 i Domstol
FRÅGA
Blev anmäld för kränkning för 2 år sedan i december den 14, rättegången hålls den 12. Om jag struntar i att dyka upp på den blir fallet preskriberat om de gått 2 år? Vad kan hända annars om jag inte dyker upp?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Huvudregeln är att den tilltalade personligen ska infinna sig i domstol under rättegången. I vissa fall kan rätten avgöra målet i din frånvaro men då ska du ha blivit informerad om denna möjlighet och istället ska ett ombud företräda dig. Om den misstänkte eller dennes ombud inte infinner sig vid rättegången, ska den ställas in och istället sättas ut till en annan dag enligt 46 kap 2§ p2 Rättegångsbalken (RB). Om du inte dyker upp på en förhandling som kräver din personliga närvaro kan du bli skyldig att betala en vitessanktion, (brukar vara några tusenlappar) enligt 45 kap 15§ 2st. Detta belopp måste du betala om det inte föreligger laga förfall. Laga förfall innebär att man har haft en giltig ursäkt till att inte infinna sig vid förhandlingen, t.ex. för att man har varit sjuk eller om tåg eller liknande blivit försenat. Det ska vara någonting som man inte har kunnat förutse innan, se 32 kap 6§ och 32 kap 8§.

Om du inte infinner dig vid förhandlingen kan domstolen även besluta om att hämta dig, se 45 kap 15§ 2st.

Preskriptionstiden på 2 år från brottsdatumet gäller om du inte har blivit delgiven om att åtal väcks. I detta fall har du fått en kallelse vad jag förstår det som, därför gäller inte regeln om preskription på 2 år, se 35 kap 1 § BrB. Istället är det 5 år som gäller enligt 35 kap 6 § 1 st BrB.

Sammanfattningsvis: Du bör infinna dig i domstolen vid tiden för rättegången annars riskerar du att målet avgörs utan din närvaro och därmed utan att du har försvarat dig själv. Om målet inte kan avgöras i din frånvaro kommer ett nytt datum att sättas för rättegången och du kommer även troligtvis få betala vite med några tusenlappar.

Med vänliga hälsningar,

Mathilda Rova
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (536)
2022-01-16 Kan hovrätten döma till ett hårdare straff om åklagren har överklagat tingsrättens dom?
2022-01-13 Kan barn under 18 år stämma sin pappa?
2021-12-30 Avgörande av brottmål utan huvudförhandling
2021-12-29 Fråga om dom som vunnit laga kraft

Alla besvarade frågor (98466)