Rätt till villa vid bodelning enligt SamboL

2014-12-25 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Jag har letat på nätet men blir osäker på vad som gäller. Jag och min sambo separerar, eg med omedelbar verkan (dvs vi är inte längre ett par), då han ertappats med otrohet. När jag konfronterade honom svarade han med att jag måste flytta omedelbart, helst senast vid månadsskiftet. Vi bor i en villa - hans villa. Jag bodde i en lägenhet då vi träffades och flyttade alltså in med honom. Det gjorde också mina döttrar. Den ena bor hos mig på helgerna, hon är 15 år. Den andra är skriven hos oss, hon är 17 år. När vi flyttade ihop för snart 2,5 år sedan, så sade jag upp mitt hyreskontrakt och har alltså ingen naturlig plats att flytta in till. Vad gäller? Jag har sett lite olika varianter på nätet, dels ang besittningsrätt i villa, allmänt och dels vad som gäller då den som äger villan själv nyttjar den som bostad. Men just i det här fallet, en separation, blir jag inte klok. Jag förstår ju att huset är hans och kommer att förbli. Men - kan han slänga ut oss så här, på stört, bara för att det blivit obekvämt?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Eftersom ni haft ett samboförhållande är sambolagen tillämplig på ert fall. Den gemensamma bostaden utgör samboegendom om den har förvärvats för gemensam användning enligt 3 § sambolagen.

För att en bostad skall anses ha förvärvats för gemensam användning krävs att den förvärvats med en tanke på den efterkommande samlevnadsgemenskapen. Det skall alltså, vid tidpunkten för förvärvet ha funnits ett syfte hos parterna att egendomen skulle användas gemensamt. Om den bostad, i vilken parterna bor i, förvärvats av den ena sambon för samlevnaden kan den normalt sett inte anses vara förvärvad för gemensam användning. I ditt fall framgår inte syftet med din sambos köp av villan, men om detta vid tiden för inköpet inte var att den skulle användas av er gemensamt utgör inte villan samboegendom och tillhör din sambo.

Om syftet vid inköpet var att den skulle användas av er gemensamt utgör villan en gemensam bostad enligt 5 § p.1. När ett samboförhållande upphör skall en bodelning ske enligt 8 § och samboegendomen skall fördelas mellan dem. Vid bodelningen skall sambornas andelar i samboegendomen beräknas enligt 12- 13 §§. Med ledning av de andelar som beräknats ska samboegendomen fördelas på lotter.

När det gäller bostaden kan den sambo som har störst behov av den få bostaden i avräkning på sin lott, om detta i övrigt framstår som skäligt enligt 16 § 2 st. Om en sambo övertar bostad mot avräkning och inte tillgodoser den andra sambon med egendom ur samboegendomen skall den övertagande sambon betala motsvarande belopp i pengar enligt 17 §.

Sammanfattningsvis är din rätt till bostaden beroende av syftet med bostaden vid förvärvet. Om syftet var att den skulle användas av er gemensamt utgör den samboegendom och kan tillfalla dig om du anses ha bäst behov av den. Vem som har bäst behov bestäms med ledning av ett flertal olika faktorer varav barn är en ytterst relevant sådan. Att dina barn bor i villan talar för att du har bäst behov av den. Detta gäller dock endast under förutsättning att villan är samboegendom. Om syftet vid förvärvet av villan inte var att ni skulle använda den gemensamt utgör den inte samboegendom och då tillfaller villan automatiskt din sambo.

Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice Walldov
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2557)
2020-07-10 Vem betalar för bodelningsförättaren?
2020-07-08 Påverkar ingående av nytt äktenskap en pågående bodelning?
2020-07-03 Hur räknar vi ut bodelningslikviden vid partiell bodelning?
2020-07-01 Bodelning när ena maken har ett lån

Alla besvarade frågor (81786)