Rätt till vederlag enligt ÄktB 11:4

2016-01-12 i Bodelning
FRÅGA
Vi har skilt oss och skilsmässohandlingarna lämnades in 22:a juli. Min man har inlett ett förhållande före detta datum och gjort uttag på gemensamma konton och egna konton av betydande storlek. Nu säger han (och även den jurist jag rådfrågat) att det är det datum skilsmässan registrerades som räknas för delningen. Då kan man ju planera sin skilsmässa på ett mkt fult sätt och jag går miste om de pengarna. Har läst någonstans att man kan gå upp till 3 år bakåt i tiden och titta. Stämmer det?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Lagen som gäller för bodelning vid skilsmässa är Äktenskapsbalken (1987:230).

Det är riktigt att det är dagen ni ansökte om skilsmässa som räknas för delningen. Det betyder att de tillgångar och skulder som fanns på den dagen är de som ska tas med i bodelningen (9 kap 2 §).

Du har rätt i att det finns ett undantag från detta som gör att tillgångar som funnits innan delningsdagen kan tas med i bodelningen (11 kap 4 §). För att du ska kunna åberopa den måste fyra kriterier vara uppfyllda:

1. Din man har minskat sitt giftorättsgods genom att ge bort gåvor, ökat sin enskilda egendom, ökat sin särskilda egendom eller förvärvat särskild egendom,
2. Det har skett i betydande omfattning (ska motsvara ca 10 % av din mans giftorättsgods),
3. Du har inte gett ditt samtycke, och
4. Minskningen har skett inom tre år.

Om din man bara har spenderat pengarna gäller inte regeln, men om han gett dem i gåva kan du åberopa regeln och kräva ersättning av honom.

Jag hoppas detta svarade på din fråga!

Vänligen,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2563)
2020-07-15 Blir mottaget arv giftorättsgods?
2020-07-12 Vad gäller vid bodelning om bara ena maken/makan står som ägare på bilen?
2020-07-12 Är make skyldig att utge ersättning för nyttjande av samägd lägenhet?
2020-07-12 Vem som äger bättre rätt till en gemensam bostad vid ett upplöst samboförhållande

Alla besvarade frågor (81931)