Rätt till värdeökning av lägenhet vid skilsmässa

2017-09-30 i Bodelning
FRÅGA
Min fru och jag köpte en lägenhet där hon äger 90% och jag 10%. Nu ska vi separera och hon vill bo kvar i lägenheten. Hon står dock på samtliga banklån till 100%. Nu när jag flyttar undrar jag vad jag har för laglig rätt till den del av värdeökningen som varit? Vi köpte för 4.995.000:- och en snabb värdering på SBAB säger att värdet nu är 7.135.000;-. Mvh
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om skilsmässa och bodelning regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).

Bodelning

Vid skilsmässa ska en bodelning ske där makarnas egendom ska fördelas mellan dem (9:1 ÄktB). Egendomen som ska fördelas är giftorättsgodset (10:1 ÄktB), vilket är all egendom som inte är enskild (7:1 ÄktB). Vid en bodelning ska först makarnas andelar i boet beräknas (11:1 ÄktB). Detta görs genom att man räknar ihop vardera makes giftorättsgods, gör avdrag för de skulder make har och sedan delar återstoden på hälften (11:2 och 11:3 ÄktB). När makarnas andelar i boet beräknats ska lottläggning ske där det avgörs vem som får vad. Varje make har rätt att i första hand få sin egendom eller den del av denna som den maken önskar (11:7 ÄktB). Vad gäller makarnas gemensamma bostad har den make som bäst behöver den rätt att få den avräknad på sin lott, om man inte kan komma överens om vem som ska få bostaden (11:8). Med makarnas gemensamma bostad avses makarnas gemensamma hem (7:4 ÄktB). Den make som inte får bostaden har rätt att bli kompenserad i form av annan egendom eller pengar (11:9 ÄktB).

Huvudregeln är att lägenhetens värde ska delas lika mellan er. Du nämner att din fru äger 90 % och du äger 10 %. Dock framgår det inte om detta är reglerat genom ett äktenskapsförord. Det räcker nämligen inte att skriva olika ägarandelar på köpekontrakt, utan måste även skrivas in i ett äktenskapsförord, annars kommer värdet ändå att delas 50/50.

Värdeökning

Vad gäller värdeökningen så har du rätt till den, eftersom man utgår ifrån vad lägenheten är värd idag och inte när den köptes. När en make ska köpa ut den andre maken ska det också tas hänsyn till den latenta skatteskulden, vilket är den kapitalvinstskatt som uppstår vid en eventuell framtida försäljning av lägenheten. Denna skatt ska avräknas från marknadsvärdet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna Ambjörn
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2920)
2021-12-06 Kan ett barn äga en upphovsrätt? Ska ett barns egendom ingå i en bodelning mellan makar?
2021-12-05 Värdering av egendom vid bodelning
2021-12-01 Bodelning?
2021-11-30 Kan enskild egendom tillhöra två personer?

Alla besvarade frågor (97671)