FrågaAVTALSRÄTTAvtal29/06/2020

Rätt till uppsägningstid vid uppsägning av stallplats

Vi hyr en stallplats med 3 månaders uppsägningstid, det stod inte i det att hästarna skall gå ute 3 mån på sommaren och vi blev lite oense eftersom in o utsläpp och fri tillgång på hösilage skall ingå. Nu efter mkt om o men blir hästen utsläppt men inte fodrad så jag får åka själv varje dag, orkar inte tjata mer och sade upp den 1/6, nu tycker stallägaren som gör personliga påhopp att vi är otrevliga och vill slänga ut oss i förtid men jag säger att det är 3 månader som gäller, betalar 3800kr per månad, vem har rätt? Står i kontraktet att man skall bidra till god stämning men kanske inte bara från vårt håll?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Din fråga går att besvara med hjälp av allmänna avtalsrättsliga principer. En viktig sådan är att ingångna avtal ska hållas. Har man ingått ett avtal om att prestera på visst sätt måste man därför göra det under den tid som avtalet stadgar för att inte göra sig skyldig till avtalsbrott. I ditt fall tolkar jag det som att ni hyr en stallplats men att det har uppstått meningsskiljaktigheter som lett till att ni nu har sagt upp avtalet.

I avtalet stadgas att det är tre månaders uppsägningstid som gäller. Eftersom det uttryckligen står i avtalet att ni har rätt till tre månaders uppsägningstid är det vad som gäller. Stallägaren kan därmed inte slänga ut er direkt men motiveringen att ni är "otrevliga". Att det står i avtalet att man ska "bidra till god stämning" torde inte spela roll i det här fallet. Det är en oklar formulering och kan rimligtvis inte utgöra grund för stallägaren att slänga ut er utan uppsägningstid. Sammanfattningsvis är det alltså ni som har rätt. Ni har rätt till tre månaders uppsägningstid så länge ni betalar enligt avtalet.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa LundgrenRådgivare