FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt09/02/2020

Rätt till umgänge mellan barnbarn och mor- och farföräldrar

Hej!

Pappan till vårat barnbarn säger att vi inte får träffa barnbarnet.

Vilken rätt har vår dotter (mamman) att ta med barnet för att hälsa på oss?

De bor tillsammans och är gifta och har delad vårdnad!

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om umgänge med barn finns i 6 kap föräldrabalken (FB). Lagens paragrafer utgår från barnet och vilka rättigheter just barnet har.

I 6 kap. 15 § FB finns barnets rätt att umgås med sina föräldrar reglerad. Någon absolut rätt för barnet att umgås med övrig släkt finns dessvärre inte uttryckt i lagen. Dock har barnets vårdnadshavare (er dotter och pappan till barnet om jag har förstått din fråga korrekt) ett ansvar för att se till att barnets behov av umgänge med någon som står det särskilt nära ska tillgodoses. Detta enligt 6 kap. 15 § tredje stycket. Enligt förarbetena till lagen syftar man bland annat på mor- och farföräldrar. Detta talar alltså för att er dotter och pappan till barnet ska se till att barnets behov av umgänge med er blir tillgodosett.

Om en vårdnadshavare motsätter sig att barnet träffar sina mor- och farföräldrar (som barnets pappa verkar göra i din fråga) kan socialnämnden väcka talan i rätten om att barnet ska få träffa er. Detta står i 6 kap. 15 a § andra stycket FB.

Jag vill också lyfta fram 6 kap. 2 a § FB, det är en viktig paragraf som säger att barnets bästa alltid ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Enligt paragrafen ska hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Sammanfattningsvis finns alltså bestämmelser om barnets föräldrars ansvar att tillgodose barnets behov med er snarare än en uttryckt rätt för er dotter att ta med barnet till er. Barnets bästa ska alltid vara avgörande i beslut om barnet. Om situationen kvarstår är mitt råd att ta kontakt med socialnämnden och förklara hur det ligger till. Om du är i behov av ytterligare rådgivning kan jag också rekommendera att ta kontakt med Lawline på mail eller telefon.

Jag hoppas att jag kunde besvara din fråga.

Vänligen,

Nora TengnérRådgivare