Rätt till umgänge med sitt barn

2020-10-24 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej min make och hans ex har en son på 8 år tillsammans och dom har varit skilda och legat I tvist sen sonen föddes. För ett år sedan gick föräldrarna till domstol och kom överens om att pojken skulle bo och gå i skola hos mamman och pappan skulle ha umgänge varannan helg samt lov. När överenskommelsen gjordes så bodde båda föräldrarna på samma ort men mamman visste att pappan snart flyttar till annan ort 16 mil ifrån pga arbete och tycke att detta var okej och var införstådd med att barnet snart skulle börja åka buss och tåg själv mellan mamman och pappan.Umgänget funkade ett tag så länge pappan hade vägarna förbi orten där mamman bor och kunde hämta upp pojken eller om pojken kunde åka mellan destinationerna med någon släkting. När pappan köpt pojken en telefon och tränat med pojken att åka tåg för att försäkra sig om att pojken fixar resan själv så vägrar plötsligt mamman skicka pojken med tåget, köpa biljett eller skjutsa honom till tåget eller låta någon annan skjutsa pojken till tåget och säger att det är upp till pappan att hämta honom med bil om han vill att umgänget ska bli av. Mamman har en kortare sträcka att köra barnet till tåget och har dessutom inget arbete att förhålla sig till.I domen från tingsrätten så framkommer ingen överenskommelse om att pappan ska hämta barnet med bil vid umgänget eller att mamman är fri från ansvar. Så min fråga är vad gäller? Kan mamman hålla pappan från umgänge med den gemensamma sonen trots domen I tingsrätten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I din fråga framgår det inte om det är gemensam vårdnad eller inte vilket kan påverkar svaret något. Reglerna om umgänge, boende och vårdnad finns i föräldrabalken (FB) och främst i 6 kap. FB. Här stadgas en viktig utgångspunkt när det gäller barn, nämligen att barnets bästa ska vara avgörande. Med barnets bästa presumeras detta vara att umgås med båda föräldrarna (6 kap. 2 a § FB).

Som jag förstår det bor barnet hos mamman och har endast umgänge med pappan. Föräldrarna kan själva skriftligt avtala om boende och, om det godkänns av socialnämnden, ska detta avtalet gälla istället för domen (6 kap. 14 a § FB). Här är ju dock föräldrarna inte överens, varför de förmodligen inte heller kommer att nå en överenskommelse.

Dock finns det även bestämmelser om just umgänge. Här stadgas att barnet har en rättighet att umgås med den förälder som den inte bor med (6 kap. 15 § 1 st. FB). Föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att detta ska kunna ske (6 kap. 15 § 2 st. FB). Mamman är skyldig att lämna upplysningar om barnet till pappan för att främja umgänget, till exempel förslag på hur de ska kunna träffas (6 kap. 15 § 3 st. FB). Även här kan föräldrarna själva avtala om umgänget under samma förutsättningar som för boendet, men förutsättningarna i det här fallet ser inte ut som att föräldrarna kommer att komma överens (6 kap. 15 a § 3 st. FB).

Mamman har en skyldighet att även hon bekosta resorna som krävs för att barnet ska få umgås med sin pappa (6 kap. 15 b § FB).

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att mamman har en skyldighet att underlätta för att umgänget med pappan ska kunna fungera. Om mamman till exempel är orolig för att barnet reser själv är det något som pappan å sin sida måste ta hänsyn till. De får då försöka komma överens om hur umgänget ska ske, men barnet har en rättighet att umgås med sin pappa enligt domen och mamman måste vara samarbetsvillig för att detta ska ske. Kan de inte komma överens rekommenderar jag er att vända er till kommunen som har en skyldighet att erbjuda samarbetssamtal för att föräldrarna ska kunna komma överens (5 kap. 3 § socialtjänstlagen & 6 kap. 18 § FB).

Hoppas er situation löser sig på ett bra sätt. Behöver du ytterligare hjälp rekommenderar jag er att vända er till vår juristbyrå genom att boka en tid här eller ringa oss:

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Med vänliga hälsningar,

Filip Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (843)
2021-06-07 Kan en förälder att hindra den andra föräldern från att träffa en ny partner och presentera hen inför barnet?
2021-06-04 Kan jag flytta trots gemensam vårdnad?
2021-05-31 Barnets boende efter en skilsmässa
2021-05-31 Verkställighet av dom

Alla besvarade frågor (93078)