Rätt till umgänge med sitt barn

2019-05-18 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Min son genomgår en skilsmässa just nu, det finns 1 barn på 10 månader i bilden så det är 5 månader kvar av betänketiden. De har gemensam vårdnad av sonen. Min son träffar honom ca. 2 ggr. I veckan och då endast under mammans översyn. Hon säger att han får inte umgås med barnet ensam förrän hon tycker att min son är redo. Hon har haft största ansvaret för sonen efter födelsen då min son jobbat.När min son jobbat natt har hon bott hos sina föräldrar vilket gjort att min son aldrig kunnat umgås fullt ut med barnet och hon menar nu att han behöver bevisa henne att han kan ta hand om barnet.Han får inte ens ta ut barnet i vagn utan att hon ska vara med och att ta med sig barnet hit till oss kommer absolut inte ifråga enligt henne. Har min son verkligen inte något att säga till om hur umgänget ska gå till och om att kunna umgås själv med sin son? Till råga på allt har hon redan 1 månad sen skilsmässopapperen lämnats in träffat en ny man som nu ska flytta in hos henne.Min son har pratat med familjerådgivningen som hänvisade honom till familjerätten som i sin tur tyckte att det var ett fall för familjerådgivningen.. så ingen hjälp får han på sina frågor. Hoppas ni kan hjälpa med några svar om vad han har rätt till och var han kan söka hjälp. Eller ska han vänta (Hur länge det nu tar) innan hon anser honom redo.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Dina frågor kan enklast besvaras genom en hänvisning till Föräldrabalkens 6 kap med titeln "Om vårdnad, boende och umgänge". Samtliga bestämmelser har en gemensam röd tråd: Det är att barnets bästa ska vara avgörande för alla bedömningar. En rättslig argumentation bör därför utgå från barnet, dvs. barnets rätt att umgås med båda föräldrarna osv.

Tittar man sedan mer detaljerat på bestämmelserna går det att identifiera vissa aspekter som kan vara bra att veta för dig och din son. Enligt 6 kap 11 § har vårdnadshavare rätt och en skyldighet att bestämma i frågor angående barnets personliga angelägenheter. Vid gemensam vårdnad är därför en viktig faktor att vårdnadshavarna kan samarbeta. Vidare 6 kap 15 § regleras barnets rätt till umgänge med den föräldrar som inte barnet bor med. Återigen är det barnets bästa som avgör, men i regel betonas vikten av en nära och god kontakt med båda föräldrar.

Har föräldrarna svårt att komma överens finns olika alternativ. Det första är att kontakta familjerätten och i deras regi genomföra samarbetssamtal. En representant från familjerätten kommer då att vara närvarande och försöka hjälpa föräldrarna att samarbeta kring frågor om barnet. Familjerätten kan bl.a. hjälpa till att skriva ett umgängesavtal för barnet. Processen förutsätter dock frivillighet och ibland kan det vara svårt att komma överens. Det alternativ som kvarstår är då att vända sig till tingsrätten i den ort där barnet är folkbokfört. Domstolen kan sedan besluta i frågor som vårdnad, boende och umgänge.

Avslutningvis vill jag poängtera vikten av att man som förälder visar en samarbetsvilja rörande frågor om barnet. En domstolstvist är osäker i den mening att det finns inget säkert utfall. Min rekommendation är att göra ett återbesök till familjerätten och försöka få i stånd samarbetssamtal. Initiativet att försöka få till stånd en frivillig lösning ses normalt som en positiv faktor även i senare eventuell domstolstvist. Skulle det gå så pass långt att konflikten måste lösas av domstol rekommenderar jag er att ta professionell hjälp. Inom Lawline erbjuder vi olika sätt att komma i kontakt med våra jurister. Det enklaste är att boka ett möte genom följande länk https://lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Christoffer Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1311)
2019-10-08 Vilket resonemang ligger bakom FB 9:7?
2019-10-03 Vem har rätt att bestämma över ett barns fritidsaktiviteter?
2019-10-03 Hur får jag ensam vårdnad när den andre föräldern varit med om en allvarlig olycka och inte kan ta hand om sig själv?
2019-10-03 Vad är mina chanser för enskild vårdnad?

Alla besvarade frågor (73802)