Rätt till umgänge?

2016-07-19 i Barnrätt
FRÅGA
Hej. Min son har en son på ca 1 år som han inte har fått träffa på hela barnets uppväxt pga att han har alkoholmissbruksproblem. Mamman bestämmer hela tiden om han ska få ha någon kontakt, han får inte ens foton på pojken för att inte "foton ska hamna i fel händer" och soc har sagt att hon inte har några skyldigheter till någon umgänge med honom och om han nu skulle få för sig att vilja ta kontakt så skulle soc anmäla honom. Min son går i dagsläget på behandling mot missbruket och har hela tiden gjort som soc säger. Han har heller aldrig hotat eller varit dum på några vis. Så min fråga är, får både mamman och soc verkligen hindra honom umgänge/kontakt med sin son, då det inte heller finns någon domstolsbeslut på det. Samtidigt undrar jag också om mamman kan hindra mig i detta, då jag får inte heller ha någon kontakt.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett barn har rätt till umgänge med den förälder som den inte bor tillsammans med och det är båda föräldrarnas ansvar att ett sådant fungerande umgänge kommer till stånd. Barnets vårdnadshavare ansvarar för barnets eventuella behov av umgänge med någon annan än föräldrarna t.ex. en farförälder som barnet har en nära relation till, se 6:15 Föräldrabalken. Detta innebär dock inget tvång för barnet eller någon rätt för föräldern att umgås med barnet utan barnets bästa ska alltid vara det som avgör frågor om umgänge. Frågor om barns umgänge kan vara mycket varierande och hänsyn ska alltid tas till förhållandena i varje enskilt fall. Därför är det svårt att säga vad som ska gälla i detta fall.

Om barnet står under vårdnad av någon av föräldrarna kan de avtala om umgänge och få detta avtal godkänt av socialnämnden. Avtalet blir då verkställbart och föräldrarna kan ansöka om verkställighet hos tingsrätten. Om föräldrarna inte kan komma överens i frågor om barnets umgänge får de väcka talan vid domstol. För umgänge med dig kan socialnämnden väcka talan.

Johanna Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1546)
2020-10-20 Rätt att neka den andre förälder barnets pass?
2020-10-16 Kan en förälder förhindra den andre föräldern från att träffa barnen?
2020-10-16 Föräldrars beslutanderätt vad gäller skolval
2020-10-15 Mor- och farföräldrars rätt till umgänge med barnbarn

Alla besvarade frågor (85217)