Rätt till torktumlare i bostadsrätt

2021-05-14 i Bostadsrätt
FRÅGA
Kan styrelsen i en bostadsrättsförening välja att ta bort en torktumlare i den gemensamma tvättstugan i stället för att reparera den? Tvättstugan har varit utrustad med torktumlare sedan vi flyttade in 2009..
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill jag svarar på var det regleras om styrelsen i en bostadsrättsförening får ta bort torktumlaren ur den gemensamma tvättstugan.

Vad styrelsen får och inte får göra ska regleras i bostadsrättsföreningens stadgar. Vad du har rätt till från bostadsrättsföreningen beror på hur avtalet mellan er ser ut. Du har rätt till en gemensam tvättstuga, inklusive fungerande torktumlare, om det står i avtalet att de ska ha det.

Det kan vara så att bostadsrättsföreningens styrelse genom stadgarna har rätt att fatta beslut om exempelvis torktumlare, och får ta bort den tillfälligt eller permanent.

Utöver stadgarna har alla bostadsrättsföreningar vissa skyldigheter. Den viktigaste lagen för de skyldigheterna är bostadsrättslagen (BrL). Det står i lagen att lägenheten ska vara fullt brukbar för det avsedda ändamålet, i ditt fall en bostad, om ni inte har kommit överens om något annat (BrL 7 kap. 2 §). Föreningen ska också se till att lägenheten, huset och marken är i gott skick (BrL 7 kap. 4 §). Det står inte i BrL om bostadsrättsföreningens tvättstuga måste ha en torktumlare. Om ni har kommit överens om något annat är bostadsrättsföreningen alltså inte skyldig att ha en torktumlare i tvättstugan.

Om styrelsen inte följt stadgarna så kan du ha rätt till någon form av kompensation. Det beror på stadgarna vad den kompensationen kan vara.

Eftersom du bara berättade vad styrelsen gjort och inte närmare om vilka stadgar eller liknande som kan vara aktuella är det vad jag kan svara på nu. Du är välkommen att höra av dig igen om du fortfarande har frågor utifrån just dina omständigheter.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Felix Höglund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1208)
2021-06-12 Kan man ha lägenhet och bostadsrätt samtidigt?
2021-06-12 Upplåtelse av bostadsrätt i andra hand till närstående
2021-06-10 Vilket ansvar har en bostadsrättsförening vid vattenskada och mot vem kan krav riktas?
2021-06-10 Vad gäller vid folkbokföring vid dubbelt boende?

Alla besvarade frågor (93065)