Rätt till styrelseprotokoll i fåmansbolag?

2017-10-29 i Bolag
FRÅGA
Kan en delägare kräva få se alla styrelseprotokoll trots att hen inte varit med i styrelsen i ett företag med endast 3 delägare?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Protokoll efter från styrelseöte är inte en offentlig handling, oavsett om det upprättades under ett ordinarie eller extrainsatt möte. Styrelsen kan alltså hemlighålla sådana protokoll. Dock är styrelsen skyldiga att tillhandahålla bolagets revisor vissa uppgifter som denne begär. Frågar du därefter revisorn bör det finnas en möjlighet för dig som aktieägare att ta del av styrelseprotokoll. Aktieägare kan nämligen, under vissa förutsättningar, påkalla särskild granskning. (10 kap. 21-23 § aktiebolagslagen).

Det ska även nämnas, att du i egenskap av aktieägare, har en så kallad utökad rätt till insyn om bolaget är ett fåmansbolag (max 10 delägare, 7 kap. 36 § 1 stycket aktiebolagslagen). Insynsrätten innebär att du har rätt att ta del av böcker, räkenskaper och andra handlingar i bolaget (exempelvis protokoll, rapporter, analyser, avtal och orderböcker), i den omfattning det behövs för att du som aktieägare ska kunna bedöma bolagets ställning och resultat eller ett visst ärende som behandlats vid bolagsstämman.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (742)
2021-09-16 Hur gammal måste man vara för att vara styrelsesuppleant i ett aktiebolag?
2021-09-14 Får ett handelsbolag öppnas när en skatteskuld finns hos KFM?
2021-09-13 Får andelar i ett bolag överlåtas/säljas utan delägares samtycke?
2021-09-05 Kan man driva AB utan vinstsyfte?

Alla besvarade frågor (95952)