Rätt till skadestånd vid dröjsmål av tjänst?

Hej. Jag har anlitat en firma för totalrenovering av min lägenhet. Vi har avtal samt skriftlig slutdatum. Under renoveringen har jag inte kunnat nyttja/bo i lägenheten alls. Jag har fått på på annat håll. Det tog 8 veckor över avtalad tid innan lägenheten var i beboligt skick. Nu är jag inflyttad men finns fortfarande småsaker hantverkaren måste slutföra. Min fråga gäller dröjsmål/skadestånd med avseende på förseningen (8 veckor).

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.


Tillämplig lag

Din fråga handlar om ett köp av tjänst mellan en privatperson och ett företag, varför konsumenttjänstlagen är tillämplig (1§ Konsumenttjänstlagen). Jag kommer att utreda företagets dröjsmål samt möjligheten till skadestånd för förseningen.

Föreligger dröjsmål?

Du beskriver att du och en firma tecknat ett avtal om renovering av lägenhet och att firman dröjde 8 veckor över avtalad tid innan du kunde flytta in igen. Dröjsmål föreligger om tjänsten inte avslutats inom avtalad tid (24§ Konsumenttjänstlagen). Firman har då varit försenade 8 veckor. De har alltså gjort sig skyldiga till dröjsmål (24§ Konsumenttjänstlagen).

Har en reklamation gjorts i tid?

Kärnan i frågan handlar om ifall du har rätt till skadestånd för förseningen. När ett företag är i dröjsmål kan man som konsument ha rätt att hålla inne betalningen, ha rätt att kräva att företaget utför tjänsten, få häva köpet eller kräva skadestånd (25§ Konsumenttjänstlagen). Jag kommer strax gå närmare in på förutsättningarna för rätt till skadestånd.

En förutsättning för att ha rätt till någon påföljd överhuvudtaget är att du måste ha reklamerat dröjsmålet i tid, annars har du inte rätt att göra något anspråk på företaget. En reklamation ska ha kommit in till företaget i skälig tid (26§ Konsumenttjänstlagen). Vad som anses med skälig tid förklaras inte närmare i lagtexten och det framgår heller inte hur lång tid som gått i ditt fall. Själva tidsfristen blir en bedömning i det enskilda fallet, vilket blir svårt att avgöra här och nu i och med bristen på information. Jag råder dig därför att vända dig till firman så snart som möjligt för att inte förlora din rätt att reklamera.

Rätten till skadestånd

Om vi förutsätter att en reklamation gjorts i tid så ska vi nu utreda rätten till skadestånd. Firman är skyldig att ge dig ersättning för skada som uppkommit på grund av deras dröjsmål (31§ Konsumenttjänstlagen). Ett undantag är om firman kan visa på att dröjsmålet berodde på något utanför deras kontroll, det vill säga ett hinder de inte kunde förutsätta skulle uppstå när ni ingick avtalet och som de inte kunnat undvika eller övervinna (31§ Konsumenttjänstlagen). Om du kan visa på att du lidit skada av företagets dröjsmål och om företaget inte kan bevisa att dröjsmålet låg utanför deras kontroll, så är företaget skyldig dig ersättning. I ditt fall kan det exempelvis vara boendekostnader som hänför sig till att du behövt bo på annan plats under tiden för renoveringen. Sådana kostnader som du fått ligga ute med på grund av förseningen är något som företaget kan bli skyldiga att ersätta.


Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen!

Mvh,

Linnea HoodRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo