Rätt till skadestånd när ett företag inte utför ett avtalat arbete

Hej.

Vi har fått en offert för att putsa om grunden vilket vi accepterat. Muraren skulle ha kommit för ca 2 månader sedan och har fortfarande inte dykt upp. Han har sagt att han ska komma och vi har bokat flertalet datum men han dyker inte upp. Vi har nu tagit in ytterligare en offert men som blev betydligt dyrare. Vi måste göra detta innan hösten kommer då förberett och knackat bort den tidigare putsen och grävt upp singlet runt huset enligt överenskommelse med muraren. Kan vi kräva att han får stå för mellanskillnaden?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar omständigheterna i frågan som att ni i egenskap av privatpersoner (konsumenter) har anlitat en yrkesverksam murare (näringsidkare) att utföra arbetet på er privata bostad. Dessa omständigheter gör att er situation regleras av konsumenttjänstlagen (KtjL).

Dröjsmål, hävande av avtalet och skadestånd

Muraren är i dröjsmål eftersom han inte har påbörjat arbetet vid avtalad tid (24 § andra stycket KtjL). Det finns ett antal påföljder som kan bli aktuella vid dröjsmål från näringsidkarens sida. De påföljder som är mest lämpliga i ert fall är rätt till hävning och skadestånd eftersom arbetet inte har utförts enligt avtalet (25 § KtjL).

För att hävning ska bli aktuellt krävs det att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för er. Jag tolkar det som att arbetet måste göras innan hösten kommer, annars finns det risk att skador kan uppstå på grunden. Det gör att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för er och ni har därför rätt att kräva att avtalet ska hävas (29 § KtjL).

Vidare har dröjsmålet orsakat er ekonomisk skada, eftersom ni nu är tvungna att anlita den andra firman och därmed betala ett högre pris än det avtalade. Det gör att ni har rätt att kräva skadestånd i form av mellanskillnaden (31 § första stycket KtjL). Som skadelidande part, är ni dock skyldiga att begränsa er skada så långt som det är skäligt. Det innebär för er i praktiken att ni inte får anlita den dyraste muraren om det finns många murare i närområdet som har möjlighet att utföra arbetet innan hösten (50 a § KtjL).

Sammanfattning

Eftersom muraren inte har påbörjat arbetet med grunden har rätt att häva köpet och rätt till skadestånd, vilket gör att ni har rätt att muraren står för mellanskillnaden. Jag rekommenderar er därför att ta kontakt med muraren och diskutera hur ni vill gå vidare.

Hoppas att ni fått svar på er fråga och lycka till!

Klara AxelssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo