Rätt till samboegendom utan samboavtal

Har varit sambo i 24 år, tre gemensamma barn. Sambon tog över hus och lån som enskild egendom. Inget samboavtal skrivet. Jag har tidigare haft lågavlönat arbete och tagit det största ansvaret för barn och hem. Han har startat eget företag och även innan dess kunnat fokusera på att tjäna pengar då jag tagit hand om resten. Huset har under de 17 år som vi gemensamt bott där gjort en värdeökning från cirka en miljon till 2,5 miljoner på grund av investeringar i form av renoveringar. Pengar för själva renoveringen har han lagt in och jag har stått för räkningar och mat med mera för de pengar som jag inbringat. Vid separation betalar han ut 50 000 kr för att jag ska ha pengar till att starta nytt hem. Han sitter alltså kvar i orört bo, med mer pengar sparade på banken samt kapital i form av ett fungerande företag med även investeringar i form av hyreshus. Har jag bara mig själv att skylla eller har jag någon rätt till nåt mer?

Lawline svarar

Hej och tack för att du har valt att ställa in fråga till Lawline!

Som sambos är samboegendomen det som ska delas lika vid en separation. Er gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, Sambolag (2003:376), SL, se här https://lagen.nu/2003:376. Kravet för att en bostad ska ingå i samboegendomen är att den har förvärvats för gemensamt bruk. Eftersom ni har bott i bostaden i 17 år och uppfostrat 3 barn där så är det inga frågetecken huruvida det har varit för gemensamt bruk eller inte.

För att er gemensamma bostad inte ska ingå i samboegendomen så måste den vara förvärvad genom gåva eller testamente med villkoret att egendomen ska vara enskild, eller vara en ersättning för tidigare egendom med villkor om enskild egendom.

Sambor kan genom samboavtal avsäga sig rätten till bodelning och göra samboegendom till enskild, vilket du skriver att ni inte har gjort, alltså finns din rätt till bodelning av bohaget kvar eftersom det är samboegendom.

Bohaget är allt som är i huset; möbler, köksmaskiner, hushållsmaksiner - saker som är avsedda för det gemensamma hemmet, alltså inte saker för fritidsaktiviteter. Så även om er bostad är din sambos rättmätiga enskilda egendom så är bohaget samboegendom och ska därför delas upp lika.

Begäran om bodelning måste framställas inom ett år från separationen, annars förlorar du din rätt till bodelning och därmed din rätt till hälften av samboegendomen. Anmälan om bodelning görs hos tingsrätten där ni lämnar in ett upprättad dokument underskrivet av er båda där ni delat upp egendomen, det finns inga formkrav. Om ni inte kommer överens kan ni ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten som beslutar hur sakerna ska delas upp mellan er.

En stor skillnad mellan sambor och äkta makar är att sambor inte har samma skydd och rättigheter vid en separation, det är mycket sambos själva kan råda över och avtala bort. Om det är så att bostaden är enskild egendom genom ovan nämnda kriterier så finns det inget du kan göra åt det utan då är det bohaget som fokuset bör läggas på.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia WigströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning