Rätt till redovisningshandlingar inför bolagstämma

2021-07-06 i Bolag
FRÅGA
HejÄger 10 % av ett aktiebolag vill ha en balans och kontrollräkning innan årsstämman .Dom skickar inte något,Vad gör jag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Beroende på ifall det är aktier i ett börsnoterat bolag eller annan form av aktiebolag (publik bolag som inte är noterat på börsen eller privat bolag) som du äger så gäller olika bestämmelser. Även om jag misstänker att det inte är fråga om det förra så kommer jag att redogöra för såväl börsnoterade aktiebolag som annan form av aktiebolag.

Publika aktiebolag som inte är börsnoterade och privata aktiebolag

För publika bolag vars aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad och privata aktiebolag så ska styrelsen minst två veckor före årsstämman hålla kopior av redovisningshandlingarna (däribland balansräkning). En aktieägare som begär kopior av handlingarna ska genast och utan kostnad få handlingarna skickat till sig till den postadress denne uppger (7 kap. 25 § första stycket ABL).

Börsnoterade aktiebolag

Vad avser aktiebolag vars aktier är upptagen till handel på en reglerad marknad (t.ex börsen) så gäller samma sak som ovan med skillnaden att redovisningshandlingarna ska hållas tillgängligt hos bolaget minst tre veckor före årsstämman och att redovisningshandlingarna ska hållas tillgängligt på bolagets webbplats (7 kap. 25 § 3 st. ABL med hänvisning till 7 kap. 56 b § ABL)

I ditt fall

Om aktiebolaget som du är aktieägare i är ett publika bolag vars aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad eller ett privat aktiebolag så har alltså aktiebolaget minst två veckor före årsstämman skyldighet att skicka till dig de redovisningshandlingarna du har begärt.

Om du är aktieägare i ett publikt bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad så har aktiebolaget skyldighet att minst tre veckor före årsstämman skicka till dig redovisningshandlingarna. En ytterligare skyldighet de har är att tillhandahålla redovisningshandlingarna på deras webbplats minst tre veckor före


Handlingsplan

Ta kontakt med styrelsen eller en som representerar denne i aktiebolaget på nytt och hänvisa till de ovan anförda lagrum och där skriva att du har i enlighet med dessa lagrum rätt till handlingarna; detta givet att det är två veckor (se ovan under rubriken "Publika aktiebolag som inte är börsnoterade och privata aktiebolag") alternativt tre veckor (se ovan under rubriken "Börsnoterade aktiebolag") innan årsstämman. Om det är fråga om det senare aktiebolaget så kan du med fördel testa och kika på bolagets webbplats för att där se om du hittar redovisningshandlingarna. Sker inte utlämningen av redovisningshandlingarna inom denna tid eller har aktiebolaget inte publicerat redovisningshandlingarna på sin webbplats så är du välkommen att kontakta oss på nytt där vi kan närmare gå igenom vilka rättsliga åtgärder som du kan vidta såsom att eventuellt hota med s.k. klander av stämmobeslut och skadeståndstalan.

Med vänlig hälsning

Hemen Yazdanfar
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (742)
2021-09-16 Hur gammal måste man vara för att vara styrelsesuppleant i ett aktiebolag?
2021-09-14 Får ett handelsbolag öppnas när en skatteskuld finns hos KFM?
2021-09-13 Får andelar i ett bolag överlåtas/säljas utan delägares samtycke?
2021-09-05 Kan man driva AB utan vinstsyfte?

Alla besvarade frågor (95663)