Rätt till prisavdrag vid felaktig bostadsyta vid nyproduktion?

2020-04-30 i Fel i fastighet
FRÅGA
Jag och min sambo har köpt en nyproduktion som byggs i detta nu. Bostadsrätt i form av parhus med inflyttning om ca 3 månader.Enligt köpekontrakt ska boarean uppgå till 143kvm och vi köpte bostaden för 3.990.000kr.Handpenning och bokningsavgift är erlagd på 399.000kr.Husets grund och väggar är klara. Vi kände snabbt att något inte stämde när vi var och besökte bygget och mätte då upp boarean av huset på båda plan. Det visar sig att vi endast får fram 127 kvm. De resterande 16 kvm har tilldelats grannhuset som ett extra sovrum.Vi tog upp detta med byggherren som i sin tur ber oss att häva köpet om vi inte är nöjda och att de även inte kommer att ske någon prisjustering.I avtalet får kvm diffa på ca 4% upp och ner utan justering. I vårt fall diffar det över 11%.Detta känns allt annat än ok. Vad gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

När det kommer till köp av fastigheter regleras detta i jordabalken. Enligt jordabalken kan en köpare hävda dolda fel upp till 10 år. Vid fastighetsköp är jordabalken dispositiv, vilket betyder att bestämmelser om fel i fastighet kan avtalas bort genom friskrivningsklausuler. I ert avtal framgår det att en köpare blir tvungen att acceptera en diff på ungefär 4 procent. Det betyder att om arealen är runt 4 procent i minskning är det något som köparen får infinna sig i. I ert fall är det mer än 4 procent och något som ni köpare absolut inte ska acceptera.

Möjligheten till prisavdrag

Eftersom kontraktet anger en annan boarea än det som kommer att vara senare är detta att anse som ett fel i fastigheten, 4 kap 19 § jordabalken. Enligt praxis har en avvikelse på 10 procent av den totala boytan accepterats som ett sådant fel som kan föranleda prisavdrag enligt 4 kap 19 § jordabalken. Denna regel brukar kallas för 10 procent regeln och har bland annat kommit till uttryck i NJA 2002 s. 477. Det ska dock sägas att det är upp till köparen vid köp av fastigheter att verkligen veta hur stor fastigheten är, det är köparens undersökningsplikt. Men eftersom det i erat fall är tal om en nyproduktion är det helt omöjligt att inspektera detta innan, exempelvis under visning. Ett exempel på detta är ett par som köpte ett hus som var 135 kvm enligt beskrivning men som visades vara 121 kvm, då fick ägarna nej till prisavdrag för det låg inom deras undersökningsplikt att kolla om detta verkligen stämmer.

I er situation är det ett fel enligt 4 kap 19 § jordabalken och måste inom skälig tid efter ni märkt felet anmäla detta, reklamation, se 4 kap 19 a § jordabalken. Enligt 4 kap 19 c § jordabalken ska prisavdrag göras som så att beräkningen utgår från dagen för tillträdet och fastighetens (marknadsvärde) i avtalsenligt skick, jämförs med vad den är värd i felaktigt skick.

Jag tycker absolut att ni ska ta hjälp av en jurist i detta fall eller åtminstone presentera det jag skrivit till er. Jag tycker absolut att ni ska kräva prisavdrag.

Vänligen,

Sandra Wrede
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (447)
2021-04-05 Hur går man vidare med ett skadeståndsanspråk?
2021-04-04 Om fel uppstår mellan avtal om köp av fastigheten och tillträdet, vem bär ansvaret? Och vad händer om felet fanns sedan tidigare?
2021-03-29 Hyresvärds skyldighet att åtgärda skada
2021-03-11 Olika typer av fel i fastighet

Alla besvarade frågor (91309)