Rätt till prisavdrag vid felaktig boarea på bostadsrätt

2020-03-06 i Fel i fastighet
FRÅGA
Hej,Jag köpte en bostadsrätt 2017 men där det visat sig att lägenheten inte hade korrekt utsatt kvm i annons och kontrakt. Enligt tidigare utmätning var lägenheten 41 kvm och inte 44 kvm. Har jag rätt att kräva pengar tillbaka?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att din fråga handlar om din rätt att få prisavdrag på bostadsrätten, eftersom bostadsytan visat sig vara en annan än vad som framgick av annonsen och köpekontraktet. Eftersom en bostadsrätt är lös egendom kommer jag att besvara din fråga utifrån bestämmelserna i köplagen. Denna lagen gäller om du och säljaren inte har avtalat om någonting annat (3 § KöpL).

För prisavdrag krävs att bostadsrätten är felaktig

Utgångspunkten är att en vara (i detta fall bostadsrätten) som avviker från vad som har avtalats ska anses som felaktig (17 § första stycket KöpL). Eftersom bostadsrätten visade sig ha en annan boarea än den som framgår av köpekontraktet kan det alltså tyda på att det föreligger ett fel. Du nämner också att fel boarea var utskriven redan i annonsen. Det kan därför också anses föreligga ett fel på grund av att bostadsrätten inte stämmer överens med de uppgifter som lämnades av säljaren i samband med marknadsföringen (18 § första stycket KöpL).

Det som i ditt fall kan tala för att fel inte föreligger är att det rör sig om en relativt liten avvikelse av boarean. När det gäller bostadsrätter (lös egendom) finns det inga riktlinjer för hur stor avvikelsen ska vara för att det ska anses utgöra fel. Däremot när det gäller exv. villafastigheter (fast egendom) finns vissa riktlinjer i domstolarnas avgöranden. I bland annat rättsfallet NJA 2002 s. 477 menade domstolen att avvikelsen ska vara större än 10% för att fel ska anses föreligga. I ditt fall tolkar jag det som att avvikelsen enbart är tre kvm. Det är därför tveksamt om bostadsrätten kan anses vara felaktig.

Du som köpare har undersökningsplikt

Det är också värt att uppmärksamma att du som köpare har undersökningsplikt innan köpet (20 § KöpL). Detta innebär att du inte kan hänvisa till eventuella fel på bostadsrätten som du borde ha upptäckt vid undersökningen. Undersökningsplikten vid köp av bostadsrätt är dock inte alls lika långtgående som vid köp av fast egendom. Detta innebär alltså i ditt fall att kraven på dig som köpare vid undersökningen blir lägre. Eftersom jag inte vet hur omständigheterna såg ut vid köpet av bostadsrätten kan jag dock inte svara på om den felaktiga bostadsytan är någonting som du borde ha upptäckt vid undersökningen.

Möjligheten till prisavdrag

Som jag skrev tidigare är det alltså tveksamt om bostadsrätten kan anses vara felaktig. Detta beror dels på att avvikelsen av boarean är relativt liten, och dels på att felet möjligen borde ha upptäckts av dig som köpare vid undersökningen. Om det ändå kan anses vara fel på bostadsrätten har du som köpare rätt till prisavdrag (30 § och 38 § KöpL). Avdraget beräknas då på skillnaden mellan varans egentliga skick (hur stor bostadsrätten är i verkligheten) och varans avtalsenliga skick (hur stor bostadsrätten skulle vara enligt köpekontraktet).

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna Olander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (417)
2020-09-24 Vad kan jag göra vid fel i fastighet?
2020-09-08 Kan jag avskriva dolda fel genom att sälja fastigheten i befintligt skick?
2020-09-07 Absence of waterproof membrane (tätskikt), a hidden fault?
2020-09-01 Kan en obrukbar gårdsplan vara ett fel i fastighet?

Alla besvarade frågor (84313)