Rätt till pengar vid sambors bodelning

FRÅGA
Hej, jag skulle vilja veta vad som gäller vid sambo separation. Jag fick ärva pengar från min pappa och fick pengar från en lägenhetsförsäljning som jag satte in i ett hus som vi gemensamt köpt. Nu skall vi separera och då undrar jag i fall att jag har rätt till dessa pengar?Mvh
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Ett samboförhållande upphör om samborna flyttar isär, vilket framgår av Sambolag (2003:376) 2 § punkt 2. Vid ett sådant upphörande av förhållandet ska samboegendomen på begäran av någon av samborna fördelas mellan dem genom bodelning (Sambolag 8 § första stycket). Samboegendom avser dock inte all egendom som samborna äger var för sig eller gemensamt, utan endast gemensam bostad och bohag om har förvärvats för gemensam användning (Sambolag 3 §).

Eftersom du och din sambo gemensamt har köpt fastigheten så antar jag att dess hus avsågs vara en bostad för er gemensamma användning och huvudsakligen har använts som sådant, varvid fastigheten ska anses som er gemensamma bostad och därmed samboegendom som ingår i bodelningen (Sambolag 5 § första stycket, punkt 1). Detta gäller även om du har köpt din andel i fastigheten med pengar som du har ärvt efter din pappa. Hade du däremot ärvt pengarna av din pappa genom testamente med villkor att de skulle vara din enskilda egendom så hade andelen i fastigheten som du köpt för pengarna också varit din enskilda egendom, varav den inte hade ingått i samboegendomen och därmed bodelningen (Sambolag 4 § punkt 4).

Eftersom endast gemensam bostad och gemensamt bohag, d.v.s. fysiska, lösa saker som hör till det inre hushållet, införskaffade för gemensam användning anses som samboegendom så ingår inte i samboegendomen de pengar från arvet och lägenhetsförsäljningen som eventuellt inte gick åt vid köpet av bostaden, varvid du får behålla dem vid bodelning.

Med vänlig hälsning

Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll