Rätt till patent vid bolagets likvidation

2016-05-23 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej!Hur blir det med immaterialrätt (patent) som tillhör bolaget som likvideras? Kan uppfinnare ha någon rätt att behålla den?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Patenten tillfaller den som registrerar patentet, enligt 1 kap 1 § Patentlagen. I det här fallet tillhör patentet bolaget. Det finns dock en speciallag som gäller arbetstagares uppfinningar, Lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar (LAU) som ska tillämpas i det här fallet. Enligt 2 § LAU så har arbetstagare rätt till sina uppfinningar på samma sätt som andra uppfinnare om inte något annat stadgas i lagen. Den rätt som arbetstagaren har är att denne har företräde framför andra att förvärva rätt till patent enligt 3 § LAU. Förvärvet sker då genom avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Det finns dock ingen generellt rätt för uppfinnaren att förvärva patentet efter bolagets likvidation eftersom det är bolaget som är rättslig ägare. Det som kan ske är just en överlåtelse mellan bolaget och uppfinnaren om arbetsgivaren medger detta.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Detta svar är vad som ryms inom vår gratisrådgivning, om du behöver ytterligare hjälp kan du boka en tid med en specialiserad jurist som Lawline samarbetar med. Detta gör du genom att klick på knappen till höger eller klicka på följande länk: http://lawline.se/boka.

Med vänliga hälsningar,

Michelle Rinaldo Iversen
Fick du svar på din fråga?