Rätt till offentligt biträde vid ringa stöld

FRÅGA
Hej !Har man rätt till försvarsadvokat/juridiskt ombud om åtals väcks på grund av ett icke-godkännande av strafföreläggande. Strafföreläggandet avser ringa stöld för ca 300 kr.
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Regler om rätt till offentlig försvarare i brottmål regleras i 21 kap rättegångsbalken (RB). I 21:3a RB stadgas när en offentlig försvarare ska förordnas för en misstänkt. Där fastslås att en offentlig försvarare, på begäran av den misstänkte, ska förordnas för den som är misstänkt för ett brott för vilket det inte är stadgat ett lindrigare straff än fängelse i sex månader.

Ringa stöld regleras i 8:2 brottsbalken (BrB). Där stadgas att straffskalan för ringa stöld är böter eller fängelse i upp till sex månader. Det handlar därmed om ett brott för vilket det är stadgat ett lindrigare straff än fängelse i sex månader, då böter alltid anses vara en lindrigare påföljd än fängelse. Detta medför att en person som är misstänkt för ringa stöld inte har rätt till en offentlig försvarare på denna grund.

Det finns dock ett antal andra grunder i 21:3a RB som kan medföra en rätt till offentlig försvarare, exempelvis om den misstänkte är anhållen eller häktad. Då en ringa stöld på 300 kr inte är ett särskilt allvarligt brott torde dock heller inte någon av de andra grunderna vara uppfyllda. Svaret på din fråga bör därmed vara nej, man har inte rätt till en offentlig försvarare vid misstanke om ringa stöld, om det inte finns några särskilda omständigheter att ta hänsyn till. Det finns dock alltid en möjlighet att anlita en jurist på egen hand för att få hjälp i processen.

Att rättegången föregåtts av ett icke-godkännande av ett strafföreläggande spelar ingen roll för svaret.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (574)
2020-03-27 Beviskravet vid stöld
2020-03-21 Hur länge finns nån kvar på lexbase om det är stöldbrott med rättegång och böter som påföljd ?
2020-03-18 Straff vid stöld
2020-03-17 Inbrott i bostad - vilket brott?

Alla besvarade frågor (78464)