FrågaPROCESSRÄTTDomstol20/02/2018

Rätt till offentlig försvarare vid stöld eller olovligt förfogande?

Är anklagad för stöld och olovligt förfogande. Fått kallelse till förhör där det står jag skall höra av mig om jag önskar försvarare närvarande. Innebär det att jag kvalificerar för offentlig försvarare? Svar i klartext tack och inte meningslöst rabblande av lagtext som är luddig att tolka. Den kan jag läsa själv om jag vill.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Under vissa förutsättningar har du rätt till en offentlig försvarare som utses av rätten (21 kap. 3a § rättegångsbalken). I paragrafens första stycke stadgas att om den misstänkte begär det, har denne rätt till offentlig försvarare, antingen om den misstänkte är anhållen eller häktad eller om denne är misstänkt för ett brott för vilket inte är stadgat lindrigare straff än sex månaders fängelse. Varken brottet stöld eller olovligt förfogande har som lindrigaste straff sex månader. I dessa två situationer är rätten till offentlig försvarare ovillkorlig, d.v.s., om den misstänkte begär att tilldelas offentlig försvarare och någon av förutsättningarna är uppfylld, sker ingen prövning av behovet av en försvarare. Offentlig försvarare kan även tilldelas någon, i de fall utredningen av brottet är komplicerad, påföljden är svårförutsebar, eller om det finns särskilda skäl. Förordnar rätten en offentlig försvarare till dig är det staten som står för den kostnaden.

Sammanfattning

Eftersom lindrigaste straff inte är sex månader för något av brotten du står anklagad för eller det inte framgår om utredningen av brottet är komplicerad, påföljden är svårförutsebar, eller om det finns särskilda skäl, uppfyller du förmodligen inte kraven för offentlig försvarare.

Har du några frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Hittade du inte det du sökte?