Rätt till offentlig försvarare och bruk av narkotika i Holland

2017-12-10 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej! Är misstänkt för narkotikabrott, eget bruk samt drograttfylla.Eget bruk kan jag ta, visserligen har jag aldrig brukat i Sverige utan i Amsterdam.Hur jag kunde visa positivt på blodprov har jag inte en susning om då jag inte hade brukat cannabis på ca en vecka. Jag får tydligen ingen advokat i detta förhör, och undrar vad jag ska göra? Vet inte hur jag ska förklara blodet.Jag har nederländska pass.... att jag använder det i Holland varför ska jag straffas för det i Sverige. Polis har också mishandlet mig i bilen.
SVAR

Hej och varmt välkommen till Lawline!

Jag uppfattar det som att du har två frågor-
1. När har en person rätt till en försvarare
2. Hur kan jag åtalas för ett brott som begåtts i Holland?

För att besvara din första fråga så regleras en persons rätt till försvar i rättegångsbalken 21:3a§ och stadgar,

"3a § Är den misstänkte anhållen eller häktad skall offentlig försvarare förordnas för honom, om han begär det. Offentlig försvarare skall också på begäran förordnas för den som är misstänkt för ett brott, för vilket inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i sex månader.

Offentlig försvarare skall därutöver förordnas

1. om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet,

2. om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som skall väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller

3. om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör.

Om den misstänkte biträds av försvarare som han själv har utsett, skall inte vid sidan av denne någon offentlig försvarare förordnas."

Som du då kan lista ut så finns det en rätt för en misstänkt som är anhållen eller häktad att bli förordnad en offentlig försvarare ifall personen begär det. Det är tingsrätten som förordnar om detta. Eftersom du i dagsläget inte är varken anhållen eller häktad så kan du inte stödja en begäran på denna punkt, inte heller nästa mening ger dig en rätt till försvarare eftersom lägsta straffet för narkotikabrott är lägre än 6 månader i fängelse. Fortsätter vi till andra stycket kan vi läsa att utöver stycke 1 kan ha rätt till en offentlig försvarare ifall det finns ett behov med hänsyn till alla omständigheter och utredningen i brottet.

För att besvara din nästa fråga hur du kan åtalas för ett brott som begåtts i holland så tar vi avtamp i brottsbalkens 2 kap. I 2:2§ BrB stadgas att ifall du är svensk medborgare alternativt har din hemvist här i landet och begår ett brott i exempelvis holland så kan du dömas och straffas enligt svensk lag ifall brottet (narkotikabruk som du beskriver) är straffbelagt i det landet i fråga. Ifall det inte är straffbelagt, i Holland, att bruka narkotika uppfylls inte kravet på dubbel straffbarhet och du bör inte således kunna dömas för bruket som skedde i Holland.

Jag kan tyvärr inte ge dig något klart svar utan klara frågor samt alla omständigheter i just ditt fall. Jag hoppas däremot att jag givit dig vidare klarhet i ämnet och har du några frågor så kan du kontakta oss på info@lawline.se eller boka tid med en av våra jurister.

Med vänliga hälsningar,

Oskar Paladini Söderberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (556)
2021-11-22 Vilken påföljd får man för innehav av 15 gram cannabis?
2021-11-17 Är spice olagligt?
2021-10-31 Hur länge finns THC kvar i blodet efter konsumtion av cannabis?
2021-10-28 Straffvärde vid innehav av 5 gram kokain

Alla besvarade frågor (97418)