Rätt till ny reparation ett år efter den första

FRÅGA
Hej! Jag har en fråga gällande konsumenttjänstlagen. För ett år sedan slutade fläkten på min bärbara dator att fungera. Jag lät då reparera datorn och betalade för att få fläkten i datorn utbytt. Allt gick bra, fläkten har fungerat fram till nu - men strular nu åter igen. Reparationen genomfördes alltså för ungefär ett år sedan. Borde jag kunna kräva att en ny reparation ska genomföras gratis, och hänvisa till konsumenttjänstlagen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När är konsumenttjänstlagen tillämplig?

Konsumenttjänstlagen (KTjL) är tillämplig så länge reparationen av din dator utfördes av en näringsidkare (1 § KtjL). Utifrån din fråga utgår jag att så är fallet, men om det istället var en privatperson som utförde tjänsten går lagen inte att använda på ditt fall. I mitt svar utgår jag ifrån att det var en näringsidkare som utförde tjänsten, men i fallet av en privatperson är du välkommen att ställa en ny fråga.

Du måste först reklamera tjänsten

Du kan reklamera tjänster i upp till tre år efter att de utförts och i upp till två månader efter att du upptäckt själva felet (17 § KTjL). Bedömningen av om tjänsten är felaktig ska göras utifrån förhållandena vid den tidpunkt då uppdraget avslutades, i ditt fall alltså efter att den första reparationen genomförts (12 § KTjL).

Du kommer att behöva visa att felet inte beror på dig, utan på tjänsten i sig. Detta kan i vissa fall bli svårt, särskilt då det gått en viss tid sedan tjänsten utfördes. Det som talar i din fördel är att eftersom fläkten är utbytt bör den rimligtvis fungera i längre än ett år, och det talar i så fall för att företaget satt in en defekt fläkt. Om du själv stod för den nya fläkten kan det bli svårare att få rätt i fallet.

Rätten till en ny reparation

Om du lyckas bevisa att tjänsten är felaktig så har du rätt att kräva avhjälpande, alltså att en ny reparation ska ske gratis (16 § KTjL). Om du haft kontakt med näringsidkaren och de vägrar avhjälpa felet trots att du anser dig ha rätt till det kan du kontakta allmänna reklamationsnämnden. Det är kostnadsfritt och de kan hjälpa till med en rekommendation om hur ärendet bör avslutas.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (440)
2021-05-12 Kan garantin för ögonlaseroperation åberopas på annan klinik än den som utförde operationen?
2021-05-11 Vem ansvarar för stöld i bil om den står på verkstad?
2021-04-30 Möjlighet att häva avtal med bindningstid
2021-04-29 Företag utförde inte den tjänst som bestämdes.

Alla besvarade frågor (92281)