Rätt till nedsättning av hyra vid undermålig ventilation

Har man rätt till hyresnedsättning i hyrd lokal om ven

telationen inte fungerar som den ska och att den är varm på sommare och kall på vintern

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Nedsättning av hyra regleras i hyreslagen (12 kap. JB). Likt köprätten då brist i en vara föranleder prisreduktion ska du som hyresgäst inte behöva betala full hyra om hinder eller andra besvär uppkommit i nyttjanderätten. Hyresvärden har en plikt att se till att hyreslokalen är fullt brukbar. Du som hyresgäst kan ha rätt till nedsättning av hyran om hyresvärden inte tillhandahåller lägenheten i sådant skick att den är fullt brukbar för det avsedda ändamålet, enligt den allmänna uppfattningen på orten (se 12 kap. 9 § JB samt 12 kap. 15 § JB). Den allmänna uppfattningen på orten som utgångspunkt medför att bedömningen om hyresnedsättning görs från fall till fall.

Då hyresavtalet avser lokal kan du och din hyresvärd avtala om att lokalen ska vara i sämre skick enligt 12 kap. 9 § andra stycket JB, men jag utgår från att ni inte träffat sådant avtal då det inte framgår av din fråga.

Undermålig ventilation kan även anses utgöra men, det vill säga olägenhet under hyrestiden. Enligt 12 kap. 16 § JB gäller regeln i 12 kap. 11 § JB om rätt till nedsättning även när skada eller hinder och men uppstår under hyrestiden. Detta gäller även utan eget vållande från hyresgästens sida. En parallell kan även dras till NJA 2016 s. 303, då halten radon i en hyreslägenhet ansågs utgöra men i nyttjanderätten, vilket föranledde hyresnedsättning efter det att bristfälligheten påtalades till hyresvärden.

Du som hyresgäst har inte rätt till hyresnedsättning under tiden du inte lämnar in klagomål till hyresvärden. Du har således endast rätt till hyresnedsättning från dagen du klagade på bristfälligheten i hyreslokalen samt begärde att felet skulle avhjälpas.

Mitt råd till dig är således att snarast berätta om den undermåliga ventilationen i hyreslokalen till hyresvärden och begära att detta åtgärdas.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma,

Med vänlig hälsning,

Michella Lina SaidRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000