Rätt till nedsättning av hyra vid skada på kakel i duschen

2017-06-29 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!Jag flyttade till Umeå i slutet av Augusti 2016 för att studera och hade fått tag i en lägenhet som jag skulle få hyra i andrahand av en släkting till mig. Allting gick bra tills i början va december samma år när jag upptäckte sprickor i kaklet på golvet i duschen. Jag hörde då av mig till hyresvärden som sa att det bör kollas upp så snart som möjligt, ca en vecka senare kommer det folk och tittar på vattenskadan. Fram tills i februari händer det ingenting, då rivs golvet upp och en luftavfuktare ställs in. Sen dess har det inte hänt något i badrummet. Jag har inte heller fått någon nedsatt hyra pga. att man enligt hyrevärden inte gör så, och att inte ens stora bostadsföretag gör så. Men jag vet att jag har rätt till hyresavdrag. Hon ligger tydligen också i skilsmässa och vill inte innan det är klart fixa vattenskadan så att jag kan duscha. Nu är det i slutet på juni och det har då alltså gått snart 7 månader, så mina frågor är:- Hur lång tid är rimligt för att fixa duschen?- Kan hon "vägra" renovering trots bodelning?- Kan jag kräva/få pengar tillbaka i efterhand pga. hon ej gav mig nedsatt hyra? Och hur lång tid efter i såna fall?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om hyra finns i jordabalkens (JB) 12e kapitel.

Hyresvärden är under hyrestiden skyldig att hålla lägenheten i godtagbart skick (JB 12 kap. 9 och 15 §) och dusch ingår i lägsta godtagbara standard för en hyreslägenhet enligt JB 12 kap. 18 a § sjätte stycket. Om lägenheten skadas under hyrestiden utan att hyresgästen är ansvarig för skadan, blir ett antal följder i JB 12 kap. 11 § aktuella (genom 12 kap. 16 §). Det är därför viktigt att först bestämma när skadan uppstått, vilket får göras utifrån det skick lägenheten ska ha enligt ovan nämnda 9 §. Lägenheten ska då vara fullt brukbar för bostadsändamål. Jag är själv inte helt insatt i de tekniska frågorna, men sprickor i golvkaklet lär medföra ökad risk för fuktskador i badrummet, och en sådan risk påverkar möjligheterna att använda duschen fullt ut. Därför vill jag påstå att lägenheten är skadad när sprickorna i kaklet upptäcktes.

Hyresvärden har då att åtgärda skadan så snart det kan ske, enligt JB 12 kap. 11 §. Exakt hur lång tid det kan handla om i detta fall kan jag inte svara på, men sju månader är uppenbart för lång tid. Att hyresvärden ligger i skilsmässa påverkar inte skyldigheten att åtgärda skadan. Hyresnedsättning har du rätt till enligt JB 12 kap. 11 § tredje punkten. Den beräknas utifrån hur nedsatt användandet av lägenheten är procentuellt sätt, vilket i praktiken blir en ganska skönsmässig uppskattning. Rätt till nedsättning av hyran föreligger under den tid som hyresvärden underlåter att avhjälpa skadan, och om du har betalt full hyra under tiden kan du kräva pengar tillbaka i efterhand. Ett problem är dock hur mycket pengar det kan bli fråga om då frågan om hyresnedsättning inte är avgjord. Om ni inte kommer överens krävs en rättslig process i hyresnämnden. Hyresnämnden erbjuder även medling om ni behöver hjälp att förlikas.

Rätt till nedsättning av hyran föreligger även framåt i tiden fram till dess att skadan är avhjälpt. Du kan då deponera den del av hyran du anser att nedsättningen ska uppgå till hos länsstyrelsen, som förvaltar beloppet till dess att frågan är avgjord (JB 12 kap. 21 §).

Jag hoppas att svaret är till hjälp.

Vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2018)
2021-07-30 Kan jag säga upp hyresavtalet trots att en uppsägning redan har gjorts av hyresvärden?
2021-07-29 Ansvarar hyresvärden för att sätta upp namn på postlådan?
2021-07-29 Hyresvärds betalningskrav
2021-07-28 Andrahandsuthyrning vid studier på annan ort

Alla besvarade frågor (94414)