Rätt till nedsättning av årsavgiften vid försenat färdigställande av nyproducerad bostadsrätt

2019-08-05 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej.Vi har nyligen flyttat in i en nyproduktion i Norra Stockholm. Lägenheten i sig är färdigbyggd och går att bo i, men vår terrass och vårt förråd är fortfarande inte klart.Nu har vi bott i lägenheten en månad och har byggarbetare som går utanför vårt fönster klockan 07:00 på morgonen, de fortsätter att arbeta på vår lägenhet och i vårt förråd.Precis nu borrade de även ett hål i vårt förråd som gjorde att det började läcka vatten och våra flyttlådor med innehåll blev fuktskadade.Nu undrar vi vad vi egentligen har för rättigheter?Är detta ok av byggherren? Räknas vår lägenhet som färdigställd? Kan vi få ersättning för vattenskadade egendomar och ofärdig lägenhet?Tack.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Tillämplig reglering
Lagrum som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Bostadsrättslagen (BRL) eftersom man vid köp av en nyproducerad bostadsrätt inte upprättar ett köpeavtal, utan ett upplåtelseavtal mellan dig som köpare och bostadsrättsföreningen. Detta innebär att varken köplagen eller konsumentkäplagen är tillämplig i ditt fall. Istället aktualiseras det konsumentskydd som återfinns i Bostadsrättslagen. Utgångspunkten vid en bedömning avseende påföljder med stöd i bostadsrättslagen är vad som föreskrivs av det upplåtelseavtal som du tecknat med bostadsrättsföreningen. Även Skadeståndslagen (SkdL) är tillämplig på din fråga.

Föreningens ansvar för lägenhetens skick
Vid den tidpunkt då ni tillträder lägenheten ska den enligt lag vara i sådant skickatt den är fullt brukbar för ändamålet, 7 kap. 1 § BRL. Är det så att detta krav inte uppfylls kan ni, som bostadsrättshavare, av bostadsrättsföreningen kräva en skälig nedsättning av årsavgiften för den tid som lägenheten är i bristfälligt skick medan de bygger färdigt eller reparerar något skadat, 7 kap. 2 § BRL.

Jag förstår av er text att lägenheten är beboelig, men att varken terassen eller förrådet är färdiga och därmed inte går att använda på så sätt som är tänkt. Byggarbetarna stör er även då de börjar arbeta redan vid 07.00 på morgonen. Att få ersättning grundat på att det sker arbete som stör er tidigt på morgonen kan vara svårt att kräva då man enligt praxis får tåla vissa störningar när man bor i flerfamiljshus. Något så vanligt som byggnationer kan därför vara en extra svår anledning till att få ersättning. Det är dock inte helt uteslutet att föreningen skulle gå med på en nedsättning av årsavgiften om ni tar med detta som en av flera anledningar till ert krav. Både terassen och förrådet omfattas i bestämmelsen om att lägenheten ska uppfylla kravet på användningssyftet. Är det så att ni inte kan använda terrassen och förrådet på det sätt som är tänkt ska ni, enligt 7 kap. 2 § BRL, ha rätt till en skälig nedsättning av årsavgiften fram till det att arbetet på de nämnda utrymmena är färdigställda.

Ersättning för fuktskadan
Fuktskadorna på era flyttkartonger ska erättas av föreningen enligt 7 kap. 2 § BRL. Eftersom föreningen, egentligen byggarbetarna, har varit försumliga genom sitt borrande så att era flyttlådor blev fuktskadade har ni rätt till ersättning för skadan. Om föreningen skulle bråka om detta krav har ni istället rätt att få ersättning av byggfirman som orsakade skadan, 2 kap. 1 § SkdL. Ni har rätt till så mycket i skadestånd som fuktskadan orsakade i form av värdeminskning eller reparationskostnader på det som fanns i era flyttkartonger, 5 kap. 7 § SkdL.

Avslutning och råd
Avslutningsvis råder jag er att sända ett krav på nedsättning av årsavgiften till er förening grundat på att terrassen och förrådet inte är färdiga och därmed inte kan användas för de avsedda ändamålen, vidare att ni upplever störningar på grund av bygget som fortskrider utanför ert fönster vid olägliga tider. Ni har också rätt att begära ersättning för den skada ni led av fuktskadan antingen av föreningen eller den anlitade byggfirman.

Jag hoppas att ni fick svar på er fråga och är det så att ni har någon följdfråga är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag er lycka till!

Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (979)
2020-02-14 Tobaksrök läcker in i bostadsrätten
2020-01-31 Skador i lägenhet på grund av vattenläckage från taket i en BRF
2020-01-30 Kan man tvinga fram försäljning av gemensam bostad med före detta sambo?
2020-01-30 Kan föräldrarna sälja sin bostadsrätt till sina barn och bo kvar?

Alla besvarade frågor (77143)