Rätt till makes kvarlåtenskap

2021-02-17 i Bodelning
FRÅGA
Hej, min mamma har varit gift i 50 år och hennes man dör, och det finns två särkullbarn. Hennes avlidne man har för många år sedan fått ärva möbler och konst från hans föräldrar. Nu säger särkullbarnen att allt från deras pappa och det som kommer från hans släkt skall tillfalla dem. Min fråga är: Stämmer det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid en persons bortgång går kvarlåtenskapen i första hand till personens bröstarvingar, dvs. dennes barn och deras avkomlingar. Men om personen var gift måste en bodelning äga rum innan arvet kan fördelas mellan barnen.

Bodelning innebär att makarnas giftorättsgods, efter avdrag för skulder, ska delas lika mellan makarna. Giftorättsgods omfattar all egendom vardera make äger, inkluderat egendom förvärvat före äktenskapet, i den mån den inte utgör enskild egendom (7 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Av 7 kap.2 § ÄktB framkommer att egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild eller egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda, inte ska ingå i bodelningen.

Av den angivna bakgrundsinformationen är det troligt att din mamma ska kunna ta del av hennes makes kvarlåtenskap genom bodelning. Detta förutsätter dock att det inte föreligger ett äktenskapsförord mellan hon och hennes man som undantar egendomen från bodelningen. Därutöver krävs det att hennes man inte har ärvt egendomen med villkoret att det ska vara hans enskild egendom (Observera att detta villkor måste vara intagen i ett testamente för att vara gällande).

I sammanhanget är det också värt att nämna att den efterlevande maken alltid har rätt att få ut egendom till ett värde av fyra gånger prisbasbeloppet ur den andra makens kvarlåtenskap, 3 kap. 1 § 2.st ärvdabalken. I det här värdet inkluderas dock det den efterlevande maken erhållit genom bodelning och det som utgörs av den efterlevande makens enskilda egendom.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Pearl Yeuki Ku Chiu
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2898)
2021-10-18 Jämkning av bodelning vid kort äktenskap
2021-10-18 Undanta egendom från bodelning
2021-10-18 Försäljning av samägt hus under skiljsmässa
2021-10-17 I vilka situationer har en sambo övertaganderätt till den andra sambons bostad?

Alla besvarade frågor (96470)