Rätt till laglott vid testamente

2017-08-08 i Laglott
FRÅGA
Hej. Min mamma gick bort nyligen och några dagar gick hennes man bort. De hade ett barn gemensamt och min mamma har två barn sen tidigare. Min mamma hade inget kapital men ägde 50% i en stuga. Den andra hälften av stugan ägdes av hennes man. Till saken hör att ett testamente upprättades 2014 där maken skriver att vid dödsfall ska hans del av stugan gå till deras gemensamma dotter. I ett annat testamente från 2015 så skrivs att när vår mamma går bort så ska deras gemensamma få ärva hennes del. Stugans värde uppgår till ca 1 miljon. Hur kommer detta att innebära för oss säkkullbarn? Kan vår mamma testamentera bort vår laglott/arvslott? Hur kommer utfallet att mest troligt bli
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Genom att skriva ett testamente kan en person ensidigt sätta den legala arvsordningen åt sidan. En testators vilja ska respekteras i möjligaste mån (11 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB)).

Bröstarvingar har dock alltid rätt att få ut sin laglott, vilket begränsar rätten att helt fritt disponera över sina tillgångar genom testamente. Laglottens värde motsvarar hälften av den arvslott som den legala arvsordningen skulle ge (7 kap 1 § ÄB). Om en person exempelvis efterlämnar sig 4 barn så är arvslotten en fjärdedel och laglotten en åttondel av personens tillgångar. Rätten till laglott innebär alltså ett slags skydd för bröstarvingar eftersom de därmed inte kan göras helt arvslösa i Sverige.

Laglotten utfaller dock inte automatiskt utan förutsätter att varje bröstarvinge som vill ha ut sin laglott begär jämkning av testamentet inom 6 månader (7 kap 3 § ÄB).

Sammanfattningsvis innebär detta då att er mamma inte kan testamentera bort era laglotter, men i övrigt gäller testamentet som hon skrev 2015.

Hoppas att detta svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?