Rätt till laglott trots testamente

2017-06-26 i Laglott
FRÅGA
Hej,Min pappa har gått bort och han och hans fru har tillsammans skrivit ett testamentet som säger att frun ska ha fri förfoganderätt på alla tillgångar när pappa gick bort.Min pappa har tre särkullsbarn, har vi rätt att få ut våran laglott trots skrivet testamente?Vid den tiden som testamentet skrevs så hade min pappa blivit diagnostiserad med demens, kan vi klandra att testamentet bör vara ogiltigt pga det? Och vilka skyldigheter har vittnena till testamentet att ta reda på att båda parter som testamentet gäller är friska?MvhMArléne
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ett testamente är en förklaring av någons önskan hur denne vill ha sina tillgångar fördelade. Ett testamente måste dock uppfylla vissa krav för att vara giltigt. Utöver testatorns underskrift ska även, som du nämnder, två vittnen bestyrka testamentet. Dessa två vittnen ska vara samtidigt närvarande och intyga att tiden för upprättandet och omständigheterna är korrekta. Vittnen intygar därmed att det inte föreligger omständigheter som gör intyget ogiltigt. Finner du anledning att tro det motsatta, så kan du klandrar testamentet med den förklaringen inom 6 månader. Testamentsvittnen ska enligt lag inte vara närstående och det är därför inte konstigt om de inte känner till testatorns sjukdom eller dylikt. De kan endast intyga att omständigheterna för stunden verkar normala, att det verkligen är testatorns namnteckning samt när testamentet upprättats. Innehållet i testamentet eller testatorns bakomliggande sjukdomar kan vara omöjliga att känna till.

En klandertalan lämnas till domstolen inom 6 månader från det att ni delgivits testamentet. Var och en av arvingarna som vill att testamentet ska ogiltigförklaras måste väcka klander för egen del. Annars är det bara kring din del som talan väcks och övriga delar fortsätter gälla. Gäller talan formfel, där ni ifrågasätter upprättandet av det, blir det i ert fall hans hustru som måste bevisa att det upprättats på rätt sätt genom vittnen och dylikt. Gäller talan misstanke om att testatorn varit i oförstånd, viljesvaghet, eller annan form av missbruk gällande hans psykiska tillstånd, blir det istället er uppgift att visa att er pappa led av demens och att han därmed saknat insikt om testamentets innebörd. Domstolen kan i bägge fall komma att ogiltigförklara testamentet.

I ert fall, då ni är särkullbarn, kan ni alltid klandra testamentet för att få ut er laglott som utgör hälften av hela arvslotten efter er far. Er far har rätt att testamentera halva sin kvarlåtenskap till vem han vill, men ni har alltid rätt att begära ut laglotten vid hans död. Halva hans förmögenhet tillfaller då er som ni lika delar mellan er och den andra halvan tillfaller hans hustru med fri förfoganderätt enligt testamente. När sedan hans hustru dör återgår arvet efter er far tillbaka till er. Han kan endast önska att hustrun får låna ert arv tills hon själv gått bort och att ni får allt tillbaka då, men det går inte att testamentera bort särkullbarnens arv. Kom ihåg att fri förfoganderätt innebär att hon lånar ert arv tills hon själv gått bort, och får därför inte ge bort eller testamentera det till någon.

Fundera ut om ni vill klandra testamentet i sin helhet eller påkalla jämkning gällande laglotterna. Vill ni ha hjälp att forma er talan eller mer detaljerat diskutera vad allt kommer innebära kan ni kontakta en jurist.
Ni är hjärtligt välkomna att kontakta oss här på Lawline.

Hoppas ni fått lite vägledning i er fråga

Jennie Nilsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (850)
2021-07-27 Om min mormor testamenterar hela sin kvarlåtenskap till min mamma, hur mycket har min morbror rätt att ärva?
2021-07-26 Kan man göra någon arvslös?
2021-07-26 Kan jag skriva i mitt testamente att mitt barn ska dela sin laglott med hens barn?
2021-07-20 Reglera arv genom testamente

Alla besvarade frågor (94337)