Rätt till laglott trots borttestamenterad egendom

2016-03-21 i Laglott
FRÅGA
HejMin mor blev sambo för sju år sen och har under åren skrivigt testamente att han ska få bo kvar i hennes hus efter hennes död hon står på huset ,lagfart mm dock kommer inte jag överens med han och jag litar inre på han min mor har mig och min bror som barn.Min fråga är om inte jag kan begära ut min arvrsätt som son och få ut min del ändå av huset?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om du kan begära ut din arvslott trots att din mamma testamenterat bort huset till sin sambo.

Gällande rätt

Enligt 3 § sambolagen utgör sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom om det har förvärvats för gemensamt bruk. När ett samboförhållande upphör, t.ex. genom att den ena sambon dör, har då den andra sambon rätt till hälften av samboegendomen.

Alla som är över 18 år får, enligt 9 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB), genom testamente förordna om sin kvarlåtenskap.

Bröstarvingar har alltid en rätt att erhålla åtminstone sin laglott, hälften av den arvslott man är berättigad, 7 kap 1 § ÄB. För att få ut sin laglott kan bröstarvingen påkalla jämkning i testamente, 7 kap 3 § ÄB. Om man inte inom sex månader efter det att man delgetts testamentet påkallar jämkning förlorar man sin rätt till laglotten. Delgiven anses man ha blivit när man fått ta del av testamentet efter arvlåtarens död, att få se testamentet under arvlåtarens livstid är inte att anses som att ha blivit delgiven, 14 kap 4 § é contrario. Efter arvlåtarens död har man alltså sex månader på sig att påkalla jämkning efter det att man fått se testamentet.

Vad som gäller för dig

Det verkar i din fråga som att din mamma inte har köpt bostaden just för att hon och hennes sambo ska använda den för gemensamt bruk, utan att hon köpt den innan de träffades. I så fall har inte sambon en automatisk rätt att få häften av bostaden.

Däremot har din mamma rätt att välja hur hon vill fördela sitt arv och kan testamentera egendom, bostaden i detta fall, till sin sambo.

Men du som barn och bröstarvinge har rätt till något som kallas laglott vilket gör att du aldrig kan bli arvlös. Laglotten utgör ett slags minimiskydd, du kan aldrig ärva mindre än laglotten. Laglotten är som sagts ovan hälften av arvslotten. Då du har en bror ska ni dela lika på arvet och av den delen, er arvslott, ska ni få minst hälften – laglotten. Så du ska få minst en fjärdedel av din mammas arv. Skulle det vara så att er mammas hus, som hon testamenterat bort, utgör mer än hälften av arvet (din och din brors del) kan du påkalla jämkning av testamentet för att få ut din laglott. När hon dött måste du begära jämkning inom sex månader efter delgivningen av testamentet.

Sammanfattning

Du har alltså alltid rätt till din laglott, en fjärdedel av din mammas arv i detta fall, och måste för att få ut den påkalla jämkning av testamentet i framtiden. Om du skulle behöva ytterligare hjälp kan du betala för att få svar på en expressfråga, här http://lawline.se/ask_a_question/express, eller anlita Familjens jurist, här http://lawline.se/boka.

Hoppas att det var svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor får du gärna höra av dig igen på sanna.wetterin@lawline.se

Vänliga hälsningar

Sanna Wetterin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (786)
2020-11-30 Kan man göra sin dotter arvslös om man är bosatt i utlandet?
2020-11-27 Kan jag göra ett av mina fyra barn arvlös?
2020-11-27 Möjlighet att reducera arv
2020-11-25 Bröstarvinges laglottsskydd

Alla besvarade frågor (86690)