Rätt till arv när arvlåtare gett bort all egendom i gåva innan bortgång

Hej!

Jag har läst detta om arvslott etc. men undrar ändå. Jag är enda dotter till min mamma. Pappa är död sedan tio år. Mamma har demensdiagnos och har en påtaglig kognitiv svikt. Men trots sina 89 år är hon väldigt utåtriktad och kan ringa till olika myndigheter när som helst. Det märks inte alltid att hon är dement på grund av hennes verbala förmåga. I hennes journaler står att hon är agiterad mot mig. Det har hon alltid varit och beror säker på någon slags avundsjuka, kombinerad med en barndom där hon inte fick lika mycket uppmärksamhet som sin yngre syster. Det har präglat henne så länge jag kan minnas. Men nu hotar hon mig rätt som det är att hon ska gå till en jurist och skriva bort mig från arv efter henne. Det händer oftast när jag inte kan göra ärenden, precis när hon vill och när inte hemtjänsten finns på plats. Dessa hotelser har förekommit i många år långt innan min pappa dog. Hennes beteende är därför inte bara kopplat till hennes demens och kognitiva svikt även om hon är svårare nu än tidigare på grund av minnesstörningar. Jag har tre barn och är gift och vi tycker alla att det här är mycket besvärligt med hennes aggressioner. Vad kan hon göra? Kan hon sälja allt vad hon äger och har och ge bort allt till alzheimer- och cancerfonden som hon säger? Mvh X

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Laglotten

Det går inte att göra sina barn helt arvlösa i Sverige idag, bröstarvingar (alltså arvlåtarens barn) har alltid rätt till sin så kallade laglott, se 7:1 ärvdabalken samt 2:1 ärvdabalken.

Om din mor skulle testamentera bort sin egendom till alzheimer- samt cancerfonden och detta medför att du inte kan få ut din laglott kan du alltid jämka testamentet så att du därmed kan få ut din laglott, se 7:3 ärvdabalken.

Om din mor istället för att testamentera bort sin egendom till alzheimer- samt cancerfonden skulle ge bort all sin egendom som gåva under sin livstid till fonderna finns det en möjlighet att tillämpa 7:4 ärvdabalken. Denna lag syftar till att skydda arvtagaren till att få ut sin laglott, det är alltså ett förstärkt laglottsskydd.


Tillämpa 7:4

För att du ska kunna använda 7:4 ärvdabalken krävs att

1. Din mamma gett bort sin egendom i gåva

2. Att gåvan är att likställa med ett testamente, alltså att gåvans syfte är att påverka det framtida arvet efter din mor, samt
3. Att särskilda skäl inte talar emot att tillämpa denna regel om förstärkt laglottsskydd

Gåvor som kan uppfylla kraven i p. 1-2 brukar sägas vara gåvor som inte medför några ekonomiska konsekvenser för gåvogivaren. Exempel, om din mor alltså ger bort sådant som hon inte har något behov av under resten av hennes levnadstid.

Gällande den tredje punkten är det mycket som ska till för att det ska anses oskäligt att tillämpa lagen. Ett exempel på när det förelåg särskilda skäl är Högsta Domstolens dom, NJA 1942 s. 609, där gåvotagaren arbetat under en lång tid för gåvogivaren med dålig lön och därtill blivit sjuk av arbetet. Det ansågs då oskäligt att kräva tillbaka gåvan med stöd av det förstärkta laglottsskyddet.

Om du lyckas med att använda det förstärkta laglottsskyddet i 7:4 ärvdabalken ska din laglott beräknas som om gåvan aldrig skedde.

Det svåra med att tillämpa denna lag är att det är du som bär bevisbördan för att din mor gav bort sin egendom till alzheimer- samt cancerfonden för att påverka det framtida arvet till dig, vilket kan vara svårt att bevisa.

Om du känner dig osäker inför dessa frågor råder jag dig att ta kontakt med en jurist. Vi har samarbete med Familjens Jurist som är Sveriges största familjejuridiska byrå. Om du vill boka ett möte med dem kan klicka på denna länk.

Mvh

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000