Rätt till laglott

2017-11-15 i Laglott
FRÅGA
Hej! Jag har en bror och halv syster från pappas sida. Pappa hade skrivit gåvobrev som står att bror och halvsyster får huset allt och lägenhet utomlands som gåva och det gäller inte arv de fick allt och jag som syster fick ingenting har jag inte rätt få arv och lag lott?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arv och laglott återfinns i ärvdabalken (ÄB). Laglotten innebär en rätt för varje bröstarvinge (barn) att ärva hälften av sin arvslott (7 kap 1 § ÄB). Om en arvlåtare har tre barn motsvarar laglotten alltså en sjättedel av kvarlåtenskapen.

Har arvlåtaren genom testamente inkräktat på laglotten kan en bröstarvinge påkalla jämkning av testamentet genom att delge testamentstagaren sitt anspråk eller genom att väcka talan mot honom (7 kap. 3 § ÄB). Har detta istället skett genom att arvlåtaren givit bort egendom, och gåvorna är att likställa med testamente, gäller samma regler (7 kap. 4 §). För att en gåva ska likställas med ett testamente måste givarens avsikt med gåvan varit att fördela sin kvarlåtenskap. Sker jämkning blir gåvotagaren återbäringsskyldig till ett belopp som motsvarar laglotten. Talan om jämkning av gåvobrevet/testamentet måste väckas hos domstol inom 1 år efter det bouppteckning efter arvlåtaren avslutades, annars går rätten förlorad.

Med vänlig hälsning,

Simon Wikström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?