Rätt till laglott

Hej! Jag har en bror och halv syster från pappas sida. Pappa hade skrivit gåvobrev som står att bror och halvsyster får huset allt och lägenhet utomlands som gåva och det gäller inte arv de fick allt och jag som syster fick ingenting har jag inte rätt få arv och lag lott?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arv och laglott återfinns i ärvdabalken (ÄB). Laglotten innebär en rätt för varje bröstarvinge (barn) att ärva hälften av sin arvslott (7 kap 1 § ÄB). Om en arvlåtare har tre barn motsvarar laglotten alltså en sjättedel av kvarlåtenskapen.

Har arvlåtaren genom testamente inkräktat på laglotten kan en bröstarvinge påkalla jämkning av testamentet genom att delge testamentstagaren sitt anspråk eller genom att väcka talan mot honom (7 kap. 3 § ÄB). Har detta istället skett genom att arvlåtaren givit bort egendom, och gåvorna är att likställa med testamente, gäller samma regler (7 kap. 4 §). För att en gåva ska likställas med ett testamente måste givarens avsikt med gåvan varit att fördela sin kvarlåtenskap. Sker jämkning blir gåvotagaren återbäringsskyldig till ett belopp som motsvarar laglotten. Talan om jämkning av gåvobrevet/testamentet måste väckas hos domstol inom 1 år efter det bouppteckning efter arvlåtaren avslutades, annars går rätten förlorad.

Med vänlig hälsning,

Simon WikströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000