Rätt till laglott

2016-02-28 i Laglott
FRÅGA
Vad händer med laglott om två av tre syskon fått hus i gåva av förälder (änka) som de sedan säljer undertiden föräldern(änkan) ligger på ålderdomshem. Har syskonet som ej fått hus i gåva någon rätt till laglott om föräldern avlider och huset redan är sålt innan det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Har en arvlåtare i livstiden gett bort egendom under sådana omständigheter eller på sådana villkor att gåvan till syftet är att likställa med testamente, ska vid laglottens beräkning värdet av den bortgivna egendomen läggas till kvarlåtenskapen.

För att få ut sin laglott kan bröstarvingen påkalla jämkning i testamente. Om bröstarvingen inte gjort det inom sex månader efter det att denne fick se testamentet har hen förlorat sin rätt.

Så det de två syskonen fick som ersättning för huset ska det tredje syskonet få ta del av till så stor del att alla syskon får en lika stor laglott. Men det gäller bara om det tredje syskonet påkallat jämkning inom ett halvår efter att testamentet delgavs det.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Sanna Wetterin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (786)
2020-11-30 Kan man göra sin dotter arvslös om man är bosatt i utlandet?
2020-11-27 Kan jag göra ett av mina fyra barn arvlös?
2020-11-27 Möjlighet att reducera arv
2020-11-25 Bröstarvinges laglottsskydd

Alla besvarade frågor (86668)