Rätt till laglott

2015-09-13 i Laglott
FRÅGA
Hej! Min mor avled för ett par månader sedan och hon och hennes make, som inte är min far, ägde en fastighet i Spanien. De hade där skrivit ett testamente som säger att maken ärver hela fastigheten om det inte inverkar på laglotten. Det finns tillgångar i Sverige som vida överstiger fastigheten i Spanien och därför säger boupptecknaren att maken ärver hela den spanska fastigheten. Kan man avtala bort laglotten på det här viset?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Laglotten är bröstarvingars rätt till en del av den avlidnes kvarlåtenskap, och utgörs av halva arvslotten. Arvslotten är den del bröstarvingen skulle ärvt om det inte fanns ett testamente (finns det endast ett barn och den avlidne inte har skrivit ett testamente och den efterlevande maken inte är far/mor till barnet ska således det enda barnet få hela kvarlåtenskapen). Om det däremot finns ett testamente har bröstarvingen som minst rätt till sin laglott, vilket som sagt utgör halva arvslotten. Rätten till laglott regleras i ÄB 7 kap. (här). I detta fall skriver du att det finns tillgångar i Sverige som vida överstiger fastigheten i Spanien. I och med att Ni då kommer att ärva av dessa tillgångar (minst hälften av vad Ni skulle ha ärvt om inget testamente fanns) har Er rätt till laglott inte kränkts. Laglotten utgör endast en del av kvarlåtenskapens värde, inte specifika delar av kvarlåtenskapen. Detta förutsatt att testamentet är giltigt.

Med vänlig hälsning,

Fanny Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (785)
2020-11-27 Kan jag göra ett av mina fyra barn arvlös?
2020-11-27 Möjlighet att reducera arv
2020-11-25 Bröstarvinges laglottsskydd
2020-11-21 Kan ett barn bli arvslös?

Alla besvarade frågor (86567)