Rätt till laglott

2019-04-03 i Testamente
FRÅGA
Hej!Min dotter C är enda bröstarvinge. C pappa blev sjuk 2015, alkoholdement, han blev helt personlighetsförändrad och fick mani på att göra cecilia helt arvslös. Började med att ge bort all fast egendom, värde ca 4 milj samt alla bilar gamla och nya, värde ca 500000 kr, sedan testamenterade han bort all kvarlåtenskap däribland ett företag, värde ca 30 milj. Tiden för gåvorna 2016-2017 till en anställd på företaget. C pappa avled 13/2 2019.Vad kan c kräva av dödsboet och hur ska jag hantera detta. Har fått förfrågan från gåvotagaren att betala begravningen, det finns inga pengar kvar.
SVAR

Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.

Hälften av det som föräldern ägde i livet är barnens laglott (7 kap 1 § Ärvdabalk). Detta gäller även om föräldern i livet givit bort saker, om detta är på ett sätt som är att likställa med ett testamente (Ärvdabalk 7 kap 4 §), regel är tillämplig om syftet med gåvan är gåvogivarens nära förestående död. Om ett testamente kränker barnets laglott kan barnet invända mot testamentet, laglotten går så att säga före testamentet. Både vad gäller gåvorna (förutsatt att dessa är att likställa med testamente) och testamentet har din dotter rätt att påkalla jämkning och kräva ut sin laglott (7 kap 3 § Ärvdabalk). Din dotter måste påkalla jämkning inom sex månader från det att hon delgavs testamentet (7 kap 3 § 3 st ärvdabalk). Hon gör det antingen genom att ge sitt anspråk till känna till testamentstagaren eller genom att väcka talan mot testamentstagaren. Ni bör överväga att anlita en jurist som kan hjälpa er att påkalla jämkning av testamentet, eftersom det rör stora summor och kan vara svårt att göra bedömningarna själva.

Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Ebba Ekstrand
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2387)
2020-02-27 Kan man testamentera bort egendom som innehas med fri förfoganderätt?
2020-02-27 Går det att testamentera bort förälders rätt till arv om man inte har några barn?
2020-02-26 Förordnande av egendom genom testamente
2020-02-26 Kan klanderfristen för testamente förlängas av boutredare?

Alla besvarade frågor (77576)