Rätt till laglott

jag har en bror som brutit kontakten med med min mor och mig.

jag lägger ned mycket tid och pengar för att hjälpa mamma med hennes gård och ägor.

känns orättvist om min bror en dag ärver hälften av gården.

går det att skriva testamente eller dra av på hans del av arvet?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga,

Enligt 2 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB) är närmaste arvingar arvlåtarens barn (bröstarvingar). Dessa bröstarvingar skall få lika stor del av den avlidnes kvarlåtenskap. I ett testamente går det att inskränka en bröstarvinges rätt till arv. Det går dock inte att göra sina bröstarvingar helt arvlösa. En bröstarvinge har nämligen alltid rätt att utfå den s.k. laglotten. Laglotten utgör halva arvslotten enligt 7 kap. 1 § ÄB.

I ett testamente kan man alltså ändra fördelningen av arvet, men bröstarvingar har dock ett laglottsskydd.


Vänligen

Hanna SkoglundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”