Rätt till laglott

Vad menas egentligen "förlorar du din rätt att få ut laglotten" Blir man arvlös då?

Kan arvtagaren som har rätt till laglotten sätter armarna i kors, dvs förhindra en arvskifte sex månader man har blivit delgiven?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Rätten till laglott tillkommer bara bröstarvingar,och motsvarar hälften av arvslotten man är berättigad till, 7:1 ÄB. Om laglotten kränks genom testamente måste bröstarvingen begära jämkning av testamentet alternativt väcka en klandertalan mot testamentet inom sex månader från det datum han blev delgiven om testamentet, 7:3 ÄB. Om inte detta görs så blir testamentet gällande, trots att laglotten kränks, och bröstarvingen i fråga blir arvlös. Jämkning av testamente innebär inte att bröstarvingen förhindrar att arvskifte sker, utan att han får ut den laglott han är berättigad till.

Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637#K7

Med vänlig hälsning,

Louise EskesenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000