Rätt till laglott

2015-04-25 i Laglott
FRÅGA
Vad menas egentligen "förlorar du din rätt att få ut laglotten" Blir man arvlös då?Kan arvtagaren som har rätt till laglotten sätter armarna i kors, dvs förhindra en arvskifte sex månader man har blivit delgiven?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Rätten till laglott tillkommer bara bröstarvingar,och motsvarar hälften av arvslotten man är berättigad till, 7:1 ÄB. Om laglotten kränks genom testamente måste bröstarvingen begära jämkning av testamentet alternativt väcka en klandertalan mot testamentet inom sex månader från det datum han blev delgiven om testamentet, 7:3 ÄB. Om inte detta görs så blir testamentet gällande, trots att laglotten kränks, och bröstarvingen i fråga blir arvlös. Jämkning av testamente innebär inte att bröstarvingen förhindrar att arvskifte sker, utan att han får ut den laglott han är berättigad till.

Ärvdabalken hittar du här

Med vänlig hälsning,

Louise Eskesen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (749)
2020-08-08 Barns Laglott
2020-07-31 Arv - biologiska föräldrar som inte varit delaktiga i barns liv.
2020-07-13 Hur mycket får särkullbarnen om de begär sin laglott?
2020-07-03 Är ett testamente som ger ensambarn 25 % av arvet giltigt?

Alla besvarade frågor (82701)