Rätt till lägenhet som fästmö köpte.

2019-02-12 i Bodelning
FRÅGA
Hej Jag fick i uppdrag av min fästman att hitta en lägenhet till oss, detta var 1991.Min fästman betalade för lägenheten och vi flyttade in tillsammans. Jag hade samtidigt en lägenhet som min dotter fick bo kvar i, i samma område.Detta gjorde att jag inte ändrade adressen förrän 1993 till bostadsrätten.min fråga är har jag rätt till halva lägenheten?MVHKate
SVAR

Hej!

Tack för att du valde Lawline med din fråga!

Som jag tolkar frågan så undrar du ifall du har rätt till halva lägenheten som köptes 1991.

Det första som måste besvaras för frågan är vilket civilstånd som ni befinner ni er.

Är ni numera gifta så gäller 7:1 Äktb, som betyder att all egendom ni äger är giftorättsgods. Det godset kommer sedermera ingå i bodelning om ni utför skilsmässa eller en av makarna dör. 9:1 Äktb, 10:1 ÄktB.

Det innebär då att du har rätt halva bostadsrätten.

Är ni i samboförhållande så gäller SamboL istället. Vid dödsfall eller upplösning av samboförhållandet krävs också här en bodelning. Bodelningen innefattar dock endast samboegendom. Samboegendom definieras som: Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning, SamboL 3§.

föreskriver vidare att bostadsrätter innefattas i sambors gemensamma bostad.

Det av intresse här är rekvisitet "om egendomen förvärvats för gemensam användning", det innebär att även fast din fästman köpte hela lägenheten så var den köpt för att ni skulle flytta in. Detta betyder då att den innefattas av egendomsbegreppet.

Om det vore så att relationen upplöstes tidigare, så är den enda möjligheten till en rätt i lägenheten att du har samäganderätt. Då du inte köpte den och att din fästmö antagligen står på avtalet till bostadsrätten, så betyder det att du inte har samägande.

Dock har det av domstolen skapats något som kallas dold-samäganderätt. Den doktrinen används i fall av fastigheter där ägarbeviset är ett avtal som endast kan ha ett namn. Dold-samäganderätt betyder då att man har en samägande till egendomen fast den är dold och inte öppen för tredje man.

Tre förutsättningar krävs för att dold-samäganderätt ska anses föreligga: (1) egendomen ska ha förvärvats för gemensamt bruk, (2) maken som inte utåt agerar som avtalspart ska ha lämnat ett ekonomiskt bidrag vid förvärvet, och (3) det ska mellan makarna ha förelegat gemensam partsavsikt att egendomen skulle ägas av makarna gemensamt.

Även i dessa fall skulle du ha rätt till lägenheten.

Hoppas det svarade på din fråga!

Jakob Westling
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2268)
2019-08-18 Vad händer med lägenheten nu när vi ska skilja oss?
2019-08-13 Skilsmässoansökan styr egendomens värde i bodelningen
2019-08-12 Fördelning av egendom vid äktenskapsskillnad
2019-08-12 Om ena maken bidragit mindre till hushållet, har den ändå rätt till hälften av egendomen vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (72057)