Rätt till krävande av DNA-test för fastställande av faderskap

2016-07-31 i Faderskap
FRÅGA
Hej! Jag har haft sex med en kvinna som blivit gravid och fött ett barn. Vi har ingen relation. Hon påstår att hon haft sex med fler män än mig under den perioden när hon blev gravid. Hon har nämt att hon haft sex med mig för socialnämnden och jag har fått samtal och brev med kallelse att ta DNA-test för barnets rätt att få veta. Men har kvinnan någon rätt att veta vem pappan är? Tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om fastställande av faderskap finner du i föräldrabalken (FB). Om kvinnan vid barnets födsel är gift presumeras det att maken är barnets far enligt 1 kap. 1 § FB. Om kvinnan däremot inte är gift fastställs faderskapet genom bekräftelse eller dom enligt 1 kap. 3-5 §§ FB. Vid fastställande av faderskap genom dom anses barnets far vara den som genom DNA-test påvisas vara barnets far, se närmare 1 kap. 5 § FB.

Om faderskapet inte är fastställt och presumtionen med giftermål inte föreligger har socialnämnden en utredningsskyldighet enligt 2 kap. 1 § FB. Socialnämnden ska försöka se till så att faderskapets fastställs. Vid sin utredning ska socialnämnden enligt 2 kap. 4 § FB inhämta uppgifter från bl.a. barnets mor. Om det finns anledning att anta att barnets mor haft samlag med mer än en man bör socialnämnden verka för att blodundersökning sker enligt 2 kap. 6 § FB.

Sammanfattningsvis är situationen sådan att socialnämnden har en skyldighet att försöka utreda vem som är barnets far för att barnets faderskap sedan ska kunna fastställas antigen genom en bekräftelse eller genom en dom. Fastställandet av faderskap är bl.a. viktigt för barnets rätt till försörjning och arv.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Azra Huzejrovic
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (323)
2020-10-26 Kan man tvingas att genomföra faderskapstest?
2020-10-18 Hur går det till när man fastställer ett faderskap?
2020-09-28 Fastställande av faderskap
2020-09-17 Är det brottsligt att inte ange vem som är fadern till mitt barn?

Alla besvarade frågor (85407)