Rätt till kompensation när den förra hyresgästen inte flyttar

Hej. Jag har sökt och fått ett förstahandskontrakt på en lägenhet som ska helrenoveras. Inflytt enligt kontraktet är 1a Februari 2021 vilket är strax och dom har inte börjat renovera än pga fd hyresgäst har ej flyttat ut trots sista datum för denne var 30: november, hyresvärden säger att denne blivit värkt men att hen vägrar flytta ut. Detta leder då till att jag inte kommer få flytta in enligt tillträdesdatum. Hyresvärden har då sagt att vi ska få en tillfällig Lgh tillsvidare, men att vi ändå ska betala hyra för Februari på lägenheten trots att vi inte kommer kunna bo där. Vad är rätt? Måste vi betala för den tillfälliga lägenheten när det är hyresvärden som gjort fel?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar över vad som händer när en hyresgäst inte flyttar ut i tid, vilka rättigheter du har att få flytta in på utsatt datum samt om du måste betala för en ersättningslägenhet.

Angående att den förra hyresgästen inte flyttar ut

Enligt 12 kap. 7 § Jordabalken (JB) är en hyresgäst skyldig att flytta ut senast klockan 12.00 dagen efter hyreskontraktet löpt ut. I ditt fall skulle alltså den förra hyresgästen ha flyttat senast den 1 december. Om en hyresgäst vägrar att flytta i tid har hyresvärden möjlighet att ansöka hos kronofogden om avhysning. Det är hyresvärdens skyldighet att se till att den förra hyresgästen har flyttat i tid för en ny hyresgäst att flytta in.

Dina rättigheter att flytta in på utsatt datum

Om hyresvärden inte uppfyller sin skyldighet att se till att lägenheten är utrymd den dag då du ska flytta in har du som ny hyresgäst enligt 12 kap. 14 § JB rätt till hyresnedsättning och, om hindret beror på försummelse av hyresvärden, har du även rätt till ersättning för skada. Enligt samma bestämmelse har du rätt att säga upp kontraktet om hyresvärden inte omedelbart ser till att hindret (den förra hyresgästen) undanröjs. Om du inte kan flytta in på grund av att renovering fortfarande pågår gäller istället 12 kap. 13 § JB som ger dig samma rättigheter som ovanstående bestämmelse, dvs. hyresnedsättning, eventuell ersättning för skada och rätten till uppsägning.

Måste du betala för ersättningslägenheten?

Ersättningslägenheten kan ses som en kompensation (istället för hyresnedsättning) för att du inte kan flytta in på utsatt datum. Eftersom du ändå får en lägenhet så bör en eventuell hyresnedsättning beräknas som skillnaden i hyra mellan den lägenhet du egentligen skulle ha och den du nu får flytta till. Om ersättningslägenheten har lägre hyra ska du självklart betala detta belopp och inte mer än så. När det kommer till ersättning för skada beror det på om hyresvärden kan anses ha varit försumlig eller inte. Med tanke på att det ändå gått två månader sedan den förra hyresgästen skulle ha flyttat ut så anser jag att det skulle kunna bedömas som försumlighet av hyresvärden att inte redan tidigare kontaktat kronofogden för avhysning, för att kunna komma igång med renoveringen i tid. Eftersom jag antar att du kommer orsakas viss skada av att behöva flytta två gånger (kostnad för flyttfirma eller eget arbete) skulle du kunna få ersättning för detta. Du kan även ha rätt att säga upp kontraktet men det utgår jag ifrån att du inte önskar i detta läge. Om du skulle välja uppsägning kan det vara bra att veta att den normala uppsägningstiden inte gäller utan att uppsägningen gäller omedelbart.

Rekommendationer

Jag rekommenderar dig att diskutera saken med dig hyresvärd och få uppgift om vad ersättningslägenheten kostar per månad, du ska inte behöva betala mer än den hyran. Du kommer dock inte slippa att betala alls eftersom du faktiskt får en lägenhet att bo i under tiden som renoveringen pågår. Med hyresvärden kan du även ta upp kravet på ersättning för en extra flytt och se hur dem ställer sig till det. Om du inte får något gehör för dina krav har du två alternativ; att säga upp ditt hyreskontrakt med omedelbar verkan eller att stämma hyresvärden till tingsrätten. En stämning är ofta förenad med höga kostnader och därför bör det vara sista utvägen för dig och inget jag skulle rekommendera eftersom din skada ändå inte är så stor (men såklart jobbig ändå). Om du är medlem i hyresgästföreningen kan du även kontakta dem för rådgivning och hjälp.


Jag hoppas att du fått lite vägledning av mitt svar. Du är varmt välkommen att kontakta oss igen med ytterligare frågor!

Med vänliga hälsningar

Paulina AsplundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”