"Rätt" till information från umgängesförälder vid gemensam vårdnad.

2017-12-23 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Jag vill veta var min dotter befinner sig, i vilken stad och hennes pappa vägrar säga var de är. Vi har gemensam vårdnad, jag är boendeförälder och hon bor hos mig, men träffar honom varannan helg fyra dagar i rad. Har jag rätt att få reda på var hon är? Vad gör jag?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

En vårdnadshavares rättigheter finns stadgade i föräldrabalken (vidare förkortad som "FB") 6 kap. 11 §: "Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall därvid i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål."

Vid gemensam vårdnad gäller ovanstående för vårdnadshavarna tillsammans enligt FB 6 kap. 13 § första stycket.

Ur samma bestämmelse kan utläsas att en vårdnadshavare, enskilt, inte får ta beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid. Med andra ord får en vårdnadshavare endast ta beslut som inte är av inbegripande betydelse för barnets framtid utan den andra vårdnadshavarens samtycke. FB 6kap. 13 § andra stycket.

Det innebär indirekt att det är nödvändigt för dig att få information om var ditt barn befinner sig och i relativt stor utsträckning även vad de gör. Detta till följd av att du har en rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör din dotters personliga angelägenheter.

Vidare är det stadgat att när rätten gör en bedömning kring om gemensam vårdnad är lämpligt eller inte så skall särskild hänsyn fästas vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Med andra ord så tycker man att det krävs en god samarbetsförmåga för att gemensam vårdnad ska vara möjlig. Om du inte vet var ditt barn befinner sig så kan du inte ta några beslut i fråga om ditt barns personliga angelägenheter och om fadern inte berättar om var hon befinner sig så samarbetar han inte. Att fadern inte samarbetar är ett argument för att få ändring i vårdnaden (vilket du eventuellt kan "hota" med).

Om ni har en överenskommelse kring umgänget så kan du försöka påpeka att den gemensamma vårdnaden är en samarbetsfråga och att du som vårdnadshavare har rätt att veta var ditt barn befinner sig. Om det inte funkar så kan du försöka ta hjälp av socialtjänsten. Då kan ni också komma överens om ett avtal som reglerar umgänget och som godkänns av socialnämnden. FB 6kap. 15 a §

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Johan Luca
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (890)
2022-01-16 Kan ena föräldern bestämma hur umgänget ska fördelas?
2022-01-08 Kan pappan få gemensam vårdnad?
2021-12-31 Hur bör ett avtal om vårdnad se ut för att godkännas av socialnämnden?
2021-12-29 Finns det någon möjlighet att tvinga fram ett juridiskt bindande avtal kring vårdnaden om barn?

Alla besvarade frågor (98701)