Rätt till huset vid bodelning?

2016-04-30 i Bodelning
FRÅGA
Ska skiljas och bara min man står på lånen och huset. Vad har jag rätt till?
SVAR

Hej och tack för att du vänder till till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att ni inte har äktenskapsförord som gör egendomen enskild. Huset är alltså det man brukar kalla giftorättsgods.

I samband med äktenskapsskillnad ska bodelning ske. Regler angående bodelning vid äktenskapsskillnad återfinns i äktenskapsbalken. Bodelning innebär att den egendom som utgör giftorättsgods ska räknas samman och delas mellan er. Även om din man står som ägare på huset kan du få rätt till en del av husets värde till följd av bodelningen. För att beräkna vad du har rätt till tas husets marknadsvärde minus de lån som finns samt eventuell vinstskatt. Det som då blir kvar är det ni delar lika mellan er.

Om ni mot förmodan väljer att inte sälja huset ska huset ändå ingå i bodelningen till marknadsvärde, och den som då får huset på sin andel ska kompensera den andre maken om det uppstår ett missförhållande mellan värdet som respektive make erhållit. Denna kompensation kallas skifteslikvid, och är en fordran.

Det finns en regel i äktenskapsbalken om vem som ska få behålla huset efter äktenskapsskillnad. Du kan ha rätt att få huset även om du inte är ägare eller står på lånen. Regeln hittar du här. Regeln säger i kort att den som har störst behov av bostad och bohag ska få denna med avräkning på sin lott. Eftersom din man äger huset är en förutsättning för övertagande dock att detta kan anses vara skäligt.

Hoppas du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2685)
2020-12-04 Ska en sommarstuga ingå i en bodelning?
2020-12-03 Preskriptionstid på bodelning och åtgärdsförslag när makar är oense
2020-11-30 När är det för sent att begära jämkning av bodelning efter dödsfall?
2020-11-30 När ska bodelningslikviden betalas vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (86931)