Rätt till hus man ej står på om man ej ännu är sambo

FRÅGA
I fem års tid har jag levt särbo med min flickvän då jag har dotter på annan ort men pendlat till min flickvän helger. Hon har ägt en lgh och jag radhus. Nu bestämde vi att köpa ett hus i orten hon bor för att bo tillsammans i o behålla radhuset jag har på annan ort och fortfarande pendla. Hon har satt sig på alla papper på köpet av huset.Nu när det är en månad kvar innan tillträde vill hon avsluta förhållandet o fullfölja köpet av hus själv o flytta in. Vad gäller i dessa sammanhang o vilka rättigheter har jag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I ditt fall bör det främst diskuteras om sambolagen (2003:376) är tillämplig på situationen. Denna lag gäller enligt 1 § för två personer som bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. I 3 § SamboL föreskrivs vad som utgör samboegendom, vilket är den gemensamma bostaden och bohaget, om egendomen förvärvats för gemensam användning. Generellt sett kan inte vad som förvärvats före ni blev sambor anses utgöra samboegendom (Karnov kommentar till 3 § SamboL 2.1). Det råder dock delade meningar i denna fråga. Om ett förvärv skett i nära anslutning till att samborna flyttat ihop kan förvärvet anses ha skett för gemensam användning. Ett sådant exempel är om en av samborna köper exempelvis en bostadsrätt för att de båda ska bo där senare. Det som är avgörande är avsikten vid förvärvet, det vill säga att det funnits en avsikt att egendomen ska utgöra sambornas kommande gemensamma bostad i ett nära förestående samboförhållande. (3.1 Karnov kommentar till 3 § SamboL).

Problemet är dock att ni inte hunnit flytta ihop än, vilket gör att det är mycket tveksamt om det som sagts ovan är tillräckligt för att du ska ha rätt till egendomen. Det framgår inte om du varit med och betalat delar av huset, men om du har det så torde du rimligtvis ha stått med på papper som delägare till det. Det innebär att juridiskt sett har din flickvän köpt ett hus själv. Eftersom ni ännu inte flyttat ihop eller är sambo torde inte sambolagen kunna vara tillämplig. Samtidigt råder det som sagt ovan delade meningar i denna fråga.

I den aktuella situationen tror jag tyvärr inte att du har några rättigheter till huset om du inte betalat delar av huset och detta går att styrka. Eftersom ni inte är sambo kan ni troligen inte dela på huset, även om det köpts för gemensamt bruk. Eftersom det råder viss tveksamhet avseende rättsläget i denna fråga kan du skicka in en stämningsansökan till flickvännens lokala tingsrätt och yrka på att ni är sambo eftersom ni köpt hus för gemensamt bruk. Mot bakgrund av vad du berättat tror jag dock inte att det kommer att nå någon framgång, dessutom är det förenat med stora kostnader att stämma en person och driva en process. Om du behöver hjälp med upprättande av stämningsansökan är du varmt välkommen att boka tid hos en av våra jurister på www.lawline.se/boka

Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline eller till mig på beatrice.walldov@lawline.se

Beatrice Walldov
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3047)
2021-12-06 Spelar det någon roll vem som har köpt bohag för gemensamt bruk?
2021-12-05 Ingår sparpengar i bodelning mellan sambor?
2021-12-04 Kan en sambo göra anspråk på en bostadsrätt vid en separation?
2021-12-02 Hur kan man göra samboegendom till min egendom?

Alla besvarade frågor (97671)