Rätt till hus genom Sambolagen eller dold samäganderätt

Hej! Min sambo sedan 38år ,har hastigt avlidit! Vi har inte skrivit några avtal oss emellan. Vi bor i ett hus där minsambo står på lagfarten ensam. Jag har arbetat heltid, betalat många fakturor, både när huset byggdes och fortlöpande. Problemet är att alla fakturor o räkningar står i hans namn! Min sambo hade taxiåkeri, m fyra bilar, merparten av pengarna gick in i rörelsen, o mina pengar t hus o hem. Sambon blev sjuk 2000 och sålde av rörelsen. Vi har inga gemensamma barn, men han har tre nu vuxna. Jag är medveten om att jag inte har arvsrätt, men undrar lite om dold äganderätt, vad gäller huset.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som sambo kan du ha rätt till huset som ni bott i enligt Sambolagens regler eller enligt s k dold samäganderätt.

Rätt till huset genom Sambolagen
Regler om bodelning vid ett samboförhållande finns i Sambolagen. Sambor är två personer som stadigvarande bor tillsammans med ett gemensamt hushåll och som dessutom befinner sig i ett parförhållande, enligt Sambolagen .

Vid din sambos bortgång upphörde ert samboförhållande (se Sambolagen 2§ p3) och därmed ska en bodelning göras om du begär det, Sambolagen 8§ 1st. I bodelningen ska endast er s k samboegendom fördelas mellan er. Samboegendom kan vara gemensam bostad eller gemensamt bohag, Sambolagen , och i ditt fall handlar det om gemensam bostad. För att en bostad ska räknas som samboegendom och därmed ingå i bodelningen krävs att två saker är uppfyllda:
1. Att bostaden utgör sambornas gemensamma bostad genom att den är avsedd för och används som sambornas gemensamma hem (se Sambolagen ), och
2. Att bostaden har förvärvats för gemensam användning (se Sambolagen ).

Jag utgår från att huset varit avsett för och använts som ert gemensamma hem och att huset därmed varit er gemensamma bostad enligt Sambolagen . Utöver detta krävs för att ert hus ska utgöra samboegendom och kunna ingå i bodelning också att det har förvärvats för gemensam användning. Som utgångspunkt kan man säga att en bostad är förvärvad för gemensam användning om den är köpt under själva samboförhållandet eller köpt i syfte att ni skulle bo där tillsammans. Om detta är fallet, utgör huset samboegendom vilket innebär att det ska ingå i en bodelning. Detta innebär i sin tur att du har rätt att ta del av huset genom bodelningen och detta oavsett vem som står som ägare. Om det istället är så att din sambo köpte huset långt innan ni blev sambor och heller inte planerade att ni skulle bo där tillsammans, ska huset inte ingå i bodelningen och du har i sådana fall inte rätt att ta del av det enligt Sambolagens regler.

Rätt till huset genom dold samäganderätt
Trots att din sambo står som husets öppne ägare (genom lagfarten), finns en viss möjlighet till att du förvärvat en s k dold samäganderätt i huset. I rättspraxis har det nämligen godtagits att sambor kan samäga egendom som endast en av dem står som ägare till. För att sådan dold samäganderätt ska godtas uppställs tre kriterier som måste vara uppfyllda:
1. att en av samborna har köpt egendomen i sitt namn, men för gemensamt bruk,
2. att den andre sambon (som inte står som ägare) har lämnat ett ekonomiskt bidrag till köpet av egendomen, och
3. att båda parterna avsett att äganderätten ska vara gemensam.

Bedömningen av om det föreligger dold samäganderätt ska göras utifrån förhållandena vid tidpunkten för förvärvet, vilket innebär att de tre kriterierna ska ha förelegat vid tidpunkten för köpet. Exempelvis måste därmed det ekonomiska bidraget ha lämnats vid köptillfället. Om ovanstående tre kriterier är uppfyllda, utgår man från att samborna samäger egendomen. Detta innebär för din del att, om du kan visa att kriterierna är uppfyllda, kan du ha rätt till en del av huset genom s k dold samäganderätt.

Jag hoppas att mitt svar är till din hjälp. Jag rekommenderar dig att boka tid hos Lawline Juristbyrå (här) om du vill ha ytterligare hjälp att komma vidare med frågan.

Med vänlig hälsning,

Louise SundströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”