Rätt till hjälp vid demens

2017-05-25 i God man
FRÅGA
Svärmor har diagnostiserats för demens. Hon har glömt hantera fakturor, påminnelser och inkassobrev och som konsekvens har fakturor på 60 kr istället medfört skulder på 2400 kr.Vad säger lagen om hennes skyldigheter och rättigheter?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns olika vägar att gå, beroende på hur stor hjälp din svärmor behöver.
Ett första steg kan vara en generalfullmakt som ger er anhöriga rätt att sköta i princip allt åt fullmaktsgivaren, till exempel betala din svärmors fakturor. Generalfullmakten behöver inte bevittnas, men för trovärdighetens skull kan det vara bra om två vittnen intygar att den ger uttryck för fullmaktsgivarens vilja. Här är en länk till hur en generalfullmakt kan se ut.

Generalfullmakten gäller dock så länge personen i fråga är vid sina sinnens fulla bruk. Om demensen har gått så långt att din svärmor inte längre kan bevaka sina rättigheter så är det bra om ni vänder er till överförmyndaren i er kommun för att få utökad hjälp. Staten kan hjälpa till att förordna en god man eller förvaltare enligt 11 kap föräldrabalken.

Man ska alltid vidta åtgärder som är så lite ingripande som möjligt och en proportionalitetsbedömning görs i varje enskilt fall. Är demensen inte så långt gången utan din svärmor mest behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom( till exempel betala räkningar) eller sörja för sin person kan god man vara ett bra alternativ. Som med generalfullmakten kan den gode mannen bara vidta rättshandlingar med din svärmors samtycke. Förvaltare är en mer ingripande åtgärd som innebär att förvaltaren kan företa rättshandlingar d.v.s. inga avtal o.s.v. som blir bindande för din svärmor utan att hennes tillstånd behövs. En förvaltare kan vara lämpligt om demensen är långt gången då även avtal som den demente ingår utan förvaltarens godkännande blir ogiltiga. Ni kan som anhöriga ansöka hos överförmyndaren om att själva få bli god man eller förvaltare. Här kan ni läsa mer om god man och förvaltare

Att diagnostiseras med demens innebär inga skyldigheter, men med diagnosen följer stor möjlighet till hjälp . Beroende på behov kan din svärmor få hjälp med bland annat hemtjänst, dagsaktiviteter och och bostad med särskild service inom ramen för socialtjänstlagen (SoL)

Jag rekommenderar att ni vänder er till kommunens biståndshandläggare för att få hjälp med utredning och beslut om SoL-insatser.

demensförbundets hemsida kan ni läsa mer om sjukdomen och om hjälp som finns att få.

Lycka till!

Vänligen

Josefine Dahlqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (533)
2021-08-04 Är det tillåtet att flytta utomlands, utan en förvaltares samtycke?
2021-07-31 Hjälpa anhörig med bankärenden och avtal
2021-07-26 Vad får en god man göra?
2021-07-26 God man vid försäljning av fastighet

Alla besvarade frågor (94634)