Rätt till gemensam bostad i samboförhållande

FRÅGA
Hej! För drygt två år sedan köpte jag och min mamma tillsammans en lägenhet. Den inköptes för att utgöra min bostad medan jag pluggar. För ca 1 år sedan flyttade min pojkvän in, och vi har varit sambos sedan dess. Han är skriven här och har ingen annan lägenhet längre. Jag är nyfiken angående det här med sambolagen: visst kan inte halva lägenheten räknas som hans vid ev försäljning om den inköptes för att endast jag skulle bo i den? Vad borde vi annars tänka på ur juridisk synvinkel för att göra det så enkelt som möjligt om vårt samboskap skulle ta slut i framtiden?Tack på förhand!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ett samboförhållande upphör ska om någon av samborna begär det deras samboegendom fördelas mellan dem genom bodelning (8 § SamboL). Samboegendom är detsamma som sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen har förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Den egendom som en sambo har förvärvat före samlevnaden anses normalt inte ha förvärvats för gemensam användning. Endast om förvärvet sker i nära anslutning till att samlevnaden inleds kan det ibland anses att egendomen förvärvats för gemensam användning. Det avgörande är om avsikten med förvärvet har varit gemensam användning eller inte.

I ditt fall har bostaden förvärvats långt innan samlevnaden har inletts samtidigt som avsikten med förvärvet inte varit gemensam användning. Det innebär att er bostad inte utgör samboegendom och att bostaden där med inte kommer att ingå i en eventuell framtida bodelning om ert samboförhållande skulle ta slut. Inte heller kommer halva lägenheten att räknas som din sambos vid en eventuell försäljning. Att ett samboförhållande inleds innebär inte någon ändring av sambornas respektive äganderätt. Det vill säga att varje sambo ensam råder över sin egendom och att den sambo som förvärvat något är att betrakta som ägare till egendomen också i förhållande till den andra sambon. Du behöver alltså inte oroa dig för att din sambo kommer att få ta del vid en eventuell försäljning av lägenheten.

Genom att upprätta ett samboavtal kan ni avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Ett samboavtal upprättas skriftligen och undertecknas av båda samborna (9 § SamboL). Ni kan alltså avtala om vem som ska erhålla vilken egendom om ert samboförhållande skulle upphöra. Jag kan rekommendera att upprätta ett samboavtal i alla fall vad gäller er mest värde- och betydelsefulla egendom. Skulle ni behöva hjälp med att upprätta ett samboavtal kan ni använda er av Lawlines avtalstjänst där ni enkelt upprättar ett avtal till ett fast pris.

Lawlines avtalstjänst finner du här.

Sambolagen (2003:376) (SamboL) finner du här.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Johan Waldebrink
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2806)
2021-01-20 Kan jag överlåta min andel i vårt gemensamma hus i gåva till min sambo och ställa upp villkor för överlåtelsen?
2021-01-18 Sambolagen eller Samäganderättslagen?
2021-01-17 Är det rätt att sambo bor gratis i huset jag äger?
2021-01-17 Hur ska jag lösa ut sambon ur min bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (88291)